دانلود رایگان


مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 70 صفحه می باشد.
فهرست
مقدمه ۱
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی: ۵
تحولات صادرات کشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲ ۱۳
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات: ۱۹
بازرگانی بین المللی و توسعه صنعتی ۲۹
دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه ۳۳
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی ۳۸
اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران ۴۳
– خود اتکائی صنعتی ۴۴
– مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵
– تقسیم کار جهانی ۴۶
– شرکتهای فراملیتی ۴۶
– تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی ۴۷
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی: ۴۷
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی: ۴۸
توسعه سیستم تکنواکونومیک: ۴۸
جدول شماره ۱- ارزش و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۱
جدول شماره ۲- ارزش و سهم صادرات غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۲
جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۳
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۴
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۵
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۶
جدول شماره ۴- درآمد نفت و سهم آن به کل دریافتهای جاری ارزی ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۷
جدول شماره ۵- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۸
نتیجه گیری ۵۹
مقدمه
جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.
در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:
در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:
۱- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
۲- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
۳- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.
به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:
نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟
آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟
با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.
در انتخاب استراتژی رشد اقتصادی کشورهای کم رشد، یادآوری این نکته اساسی در روابط بازرگانی بین المللی ضروری است که بر اساس تجربه های موجود، کشورهای صنعتی پیشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات کنونی بر مبنای تقسیم بین المللی کار، یعنی تشویق کشورهای توسعه نیافته به ادامه فعالیتهای اقتصادی جاری و سنتی و خودداری از حرکت به سوی صنعتی شدن و تنوع محصولات صادراتی گرایش بیشتری دارند. این سیاست کلاسیک ضمن آنکه برای کشورهای صنعتی از نظر تأمین مواد خام معدنی و کشاورزی مورد نیاز صنایع به قیمت ارزان، بی چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز به مقیاس جهانی موفقت آمیز است و عملاً دست اندازی صنایع نوبنیاد کشورهای جهان سوم و چیرگی احتمالی آنها را بر بخشی از این بازار در مناطق گوناگون، از ریشه منتفی می کند.
هرگونه عقب افتادگی صنعتی یا از کار افتادگی تولیدی و عقب گرد اقتصادی در هر کشور یا منطقه ای از جهان توسعه نیافته به منزله تثبیت و امنیت بازار صادراتی کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته به شمار می آید و از همین رو تمامی سعی و کوشش آشکار و پنهان این کشورها بر این محور اصلی متمرکز است که از بکار افتادن منابع تولیدی اضافی کشورهای کم رشد در رشته های جدید به ویژه در زمینه برپائی صنایع متنوع و اساسی جلوگیری کنند.
تبلیغ و تقویت این طرز فکر که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باید همچنان در قلمرو فعالیتهای موجود و سنتی گذشته خود به عمل بپردازند ناگزیر وضعیت اقتصادی را در این کشورها چنان تحکیم خواهد کرد که در نظریه های جدید اقتصادی به “رشد فقرآور موسوم شده است.
اساس این نظریه بر این اصل مهم قرار گرفته است که چون تقاضای محصولات اولیه- به ویژه در بخش کشاورزی- بی کشش است و به کندی افزایش می یابد، بنابراین هرگاه منابع تولیدی اضافی کشور (نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه و مدیریت) در رشته های موجود و صادرات سنتی به کار افتد گرچه به دلیل افزایش بعدی عوامل تولید و قدر مطلق ارزش محصولات نوعی رشد به همراه دارد ولی نتیجه نهائی آن در بلند مدت اندک یا هیچ خواهد بود. هرچند، کشوری در تولیدات جاری صادراتی از این راه، وضعیت ممتازی نیز پیدا کند و سود چشمگیری از راه مبادله محصولات اولیه یا کالاهای صنعتی به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادی بازار داخلی و خارجی، پس از زمانی کوتاه برتری نسبی موقتی خود را از دست می دهد و به دلیل رشد سریعتر قیمت کالاهای صنعتی، سرانجام رابطه مبادله بازرگانی را به زیان خویش احساس خواهد کرد. در این تغییر و تحول، مجموعه اقتصاد کشور با به کار انداختن عوامل مولد اضافی خود و با عرضه بیشتر محصولات سنتی، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجی سودی نمی برد بلکه در سنجش با فعالیتهای احتمالی از دست رفته، متحمل زیان نیز می شود.
۴- نکته دیگری که اغلب مطرح می شود این است که لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات به استراتژی “گسترش صادرات است، به این معنی که صنایعی که در ابتدا به منظور جایگزین کردن واردات ایجاد شده بود به نحوی کنار گذارده شود یا محدود گردد. و به جای آن صنایعی ایجاد گردد یا خطوط تولید ترتیبی تغییر یابد که محصولات آن به تمامی یا به نسبتی بسیار بالا به خارج صادر شود. نتیجه عملی اجرای چنین سیاستی، چیزی نیست جز محدود کردن امکانات صادراتی کشورهای کم رشد به چند رشته معین صنعتی همراه با مواد خام کشاورزی یا مواد کانی، زیرا تنها در این زمینه هاست که این کشورها می توانند در صورت دارا بودن مزیت نسبی و منابع طبیعی، بدون داشتن بازار گسترده داخلی، صادراتی عمده داشته باشند. بهترین راه گسترش صادرات کالاهای صنعتی این است که تمام صنایع داخلی و به ویژه صنایعی که به اصطلاح برای “جایگزینی واردات ایجاد شده اند، موظف و تشویق شوند که قسمتی از تولیدات خود را به خارج صادر کنند. حسن اجرای این سیاست این است که صنایعی که برای جایگزینی واردات بر پا می شوند، از بازار داخلی نسبتاً وسیع، جا افتاده و حفاظت شده ای بهره مندند و در صورتی که هیچ گونه فعالیتی برای صادرات نداشته باشند انگیزش چندانی هم برای بهبود کیفیت و بالا بردن کارآئی تولید و کاهش قیمت کالا نخواهند داشت.
در حالی که رقابت با تولید کنندگان خارجی آنها را هم از نظر کشور و هم از نظر مصرف کننده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی امکان استفاده از تولید انبوه و کاهش هزینه تولید را برای این دسته از صنایع فراهم می آورد و خطر و ضرر وابستگی کامل به بازار خارجی نیز، که معمولاً صنایع صرفاً صادراتی با آن روبرو هستند، برای این صنایع وجود ندارد. همچنین، در صورت لزوم می توان در مراحل اولیه سیاستی در پیش گرفت که قسمتی از هزینه عرضه کالا در بازار خارجی برعهده مصرف کننده داخلی قرار گیرد. به عبارت دیگر قیمت کالا در بازار خارجی قدری پائین تر و قیمت آن در بازار داخلی قدری بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان یک اصل می باید پذیرفته شود این است که هر صنعت جایگزین واردات به نوبه خود در مرحله ای از رشد می تواند جزء صنایع صادراتی به شمار آید.
سخن کوتاه، افزایش پیوسته صادرات و درآمد ارزی کشور، و رساندن آن به حدی که کل نیازهای وارداتی همواره تأمین شود و از گرفتاریهای شناخته شده صادرات تک محصولی پرهیز گردد، مستلزم کوشش پیگیر برای ایجاد ارزش افزوده پیوسته فزاینده، از طریق صنایعی است که مواد خام و واسطه ای را چه داخلی و چه خارجی به کالاهای ساخته شده متنوع تبدیل کند: قسمتی از آن را در بازار داخلی و قسمتی دیگر را در بازار خارجی عرضه نماید. کامیابی کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی امروز و کشورهای انگشت شماری از جهان سوم از راه افزایش صادرات و متنوع کردن آن بصورت غیر تک محصولی و غیر خام، فراهم آمده است.


مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور


مقاله صادرات


دانلود مقاله جدید اقتصاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر بحران مالي جهاني بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي

ظرفیت های تولیدی جبران نشده و زمینه کاهش رشد اقتصادی فراهم گردد که این امر نیز
به ... سرمایه گذاری خارجی و جلب این سرمایه ها توسط کشور های سرمایه پذیر یکی از ...
کشورهای. در. حال توسعه. و. در. نتیجه. کاهش. کمک. ها. و. وام. های. خارجی، دگرگونی ... مقاله
حاضر. به بررسی اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است.

جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور

از این رو، در بخش نخست این مقاله، با بررسی ادبیات موجود، تعاریف آن دسته از
مفاهیمی از ... صادرات کالاهای فرهنگی کشور درعرصه جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار
دهد. ... ازاین رو،بازاریابی ،دردایره تخصص های فرهنگی قرار می گیردوبازاریابی ،
پدیده ای به .... در جوامع ابتدایی، فرهنگ و اقتصاد تا حد نسبتاً ‌زیادی یک چیزند و با
توسعه و ...

پایان نامه بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران ...

12 آوريل 2016 ... پایان نامه بررسی سیاست های صادرات غیر نفتی ایران به چین ما اولین ... پایان نامه
بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور هموطنان گرامی سلام.

تحلیل بورس

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ... و متوليان
برنامه ريزي كشور در زمينه اقتصاد، بيش از پيش ضرورت بررسي ايجاد و ... فعال در
فعاليت هاي، اقتصادي نقش مهم و اساسي را دارا مي باشد كه در اين مقاله به شرح كلي از ....
نيز همانند ديگر اركان اقتصادي كشور نظير بانك ها و بيمه با تحولات و دگرگوني هايي
...

بیماری هلندی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین ...
هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به
پول ... به منظور بررسی اثر بیماری هلندی، اقتصاد را در سه بخش درنظر می‌گیریم. ...
شغلی ایجاد نکند این تورم و بیکاری باعث دگرگونی سیاسی و اجتماعی جدید خواهد شد.

PDF:پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ...

داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر. +ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ... ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر q ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﺎدرات و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر q.

پایان نامه بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران ...

12 آوريل 2016 ... پایان نامه بررسی سیاست های صادرات غیر نفتی ایران به چین ما اولین ... پایان نامه
بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور هموطنان گرامی سلام.

گزارش‌ها و مقالات | انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

حضور شركت های خارجی در كشورمان- هرچند نه چندان شتابان- و انجام سرمایه گذاری در
حوزه ... گاه سخنان ساده و به ظاهر بدیهی، مبنای اصلی و اساسی دگرگونی های بزرگ می
شوند. ... صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد
کشور و ... بنگاه ها و اقتصاد کلان کشور، در این گفتار به اختصار در خصوص
بررسی.

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و ...

15 دسامبر 2015 ... نقش و جایگاه توسعه فعالیت های تولید و صادرات گل و گیاه در اشتغال و ... در زمینه
گل و گیاهان زینتی; جایگاه فعالیت های اقتصادی در توسعه سرمایه ... بررسی مزیت های
نسبی استان های شمالی کشور برای تولید و صادرات گل ... چکیده مقاله حداقل 150 و
حداکثر 250 کلمه و باید شامل ایده اصلی، هدف، سوال، روش و نتیجه باشد.

معاونت اقتصادی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ارزیابی ساختار و گرایش های برنامه پنجم توسعه، فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره 23 و
24، ... تحلیل اقتصادی تولید شکر از چغندرقند، مجموعه مقالات بررسی اقتصادی راه‌های
... مدیر «مطالعات تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کلان کشور»، «موسسه ... و
برنامه‌ریزی «شرکت سرمایه‌گذاری سفیران (وابسته به بانک توسعه صادرات)»، 85.

رزومه - محمود متوسلی - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1354, اقتصاد, دانشگاه شهید بهشتی; کارشناسی ارشد, 1356, اقتصاد, ...
دانشگاه تهران، 1373/08/17; بررسی امکانات صادراتی ایران به کشورهای آسیای ... میر
محمدی، کاربردی، دانشکده اقتصاد، 1387/07/16; چگونگی ایجاد دگرگونی در جامعه .... و
مالی در توسعه مالی و رشد اقتصادی (با استفاده از داده های تلفیقی پانل) در 92 کشور و
...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ... ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺟﻬﺶ ... ﻫﺎي زﻳﻨﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
ﻳﻌﻨﻲ از اواﻳـﻞ ﻗـﺮن ﺑﻴـﺴﺘﻢ، ﭘـﺲ از ﺗـﺴﻠﻂ ﻋـﺼﺮ ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻗﺪﻳﺮي ﻣﻌﺼﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ..... ﻣﻨﺶ و روش زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ ﺳﺎزد.

اثر بحران مالي جهاني بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي

ظرفیت های تولیدی جبران نشده و زمینه کاهش رشد اقتصادی فراهم گردد که این امر نیز
به ... سرمایه گذاری خارجی و جلب این سرمایه ها توسط کشور های سرمایه پذیر یکی از ...
کشورهای. در. حال توسعه. و. در. نتیجه. کاهش. کمک. ها. و. وام. های. خارجی، دگرگونی ... مقاله
حاضر. به بررسی اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است.

بنیان بر صادرات کاالها و خدمات های اقتصاد دانش تحلیل تأثیر شاخص ...

تحلیل تأثیر شاخص. های اقتصاد دانش. بنیان بر صادرات کاالها و خدمات. کشورها. سید
جعفر ... کشورها مورد. بررسی قرار دهد؛ تا در صورت تايید فرضیات تحقیق،
پیشنهاداتی را ب ...... (CMTEA):Transformation Towards Knowledge Based
Economy.

بررسي اجمالي - اقتصاد کشاورزی و جنگداری - شعبات - واردات از كشور ...

اقتصاد زراعت و جنگلداری، بخشی از اقتصاد اتریش است که دارای اهمیت بسیار
میباشد. ... با نوآوری تدوین شده است که هماهنگی ایدهآلی را در دگرگونی های ساختاری
تضمین می کند. ... از گستره ی وسیع صادرات مفید و با کیفیت اتریش در زمینهی
ابزار و دانش ... Zu برگشت به مقاله قبليZum vorherigen Menüpunkt مشاهده مقاله
بعدي ...

بررسي اجمالي - اقتصاد کشاورزی و جنگداری - شعبات - واردات از كشور ...

اقتصاد زراعت و جنگلداری، بخشی از اقتصاد اتریش است که دارای اهمیت بسیار
میباشد. ... با نوآوری تدوین شده است که هماهنگی ایدهآلی را در دگرگونی های ساختاری
تضمین می کند. ... از گستره ی وسیع صادرات مفید و با کیفیت اتریش در زمینهی
ابزار و دانش ... Zu برگشت به مقاله قبليZum vorherigen Menüpunkt مشاهده مقاله
بعدي ...

دانلود مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

دانلود مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور مقدمهجهان و جامعه بشری
گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته
و ...

بررسی اقتصادی زعفران به عنوان جایگزین تریاک | خبرگزاری عقاب

نشرشده توسط:شریفی 21 حوت 1395 دراقتصاد و تجارت, مقالات نظری بدهید ... امنیت
غذایی«و»توسعه پایدار« برای همه کشور ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و رسیدن به ...
تولید و صادرات گسترده محصول تریاک افغانستان بدون هیچ شکی در بازار های جهانی
از ... نظام تولید و صادرات این محصول را همزمان با توسعه سطح زیر کشت دگرگون کند و
...

بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی زیربخش¬های صنعتی محصولات ...

ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﻟﺰوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. ﻫﺎي اﻧﺒﻮه. در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و
.... در ﻣﻘﺎﻟﻪ. « ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻟﺰره. ﻧﮕﺎري اﮐﺘﺸﺎف و. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر. ».

بازاریابی و مدیریت بازار - مرجع مقالات isi در ایران

تامین تجهیزات به کلیه فعالیت های هماهنگی اطلاق می شود که جهت بررسی .... حال
دگرگونی صنعت ایجاب می کند که خود کسب و کار برنامه های آنها در حال بررسی و
بازنگری بوده . ... پویایی بازار کار با خروج کشورها از رکود اقتصادی اتفاق می افتد
که کاهش نرخ ... دامپینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام
شده یا به ...

بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی ومدیریت منابع انسانی

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی ومدیریت منابع انسانی است در این
پژوهش مباح ... فراینده های تولید ، توزیع ومصرف را دگرگون کرده ، ساختارهای
اقتصادی وسیاسی را متحول ساخته، موجب ... فضایی رعب انگیز وتنش زا برای ارتباط
کشورها با جمهوری اسالمی ایران است . مخالفت ... رای نیروی کار خارجی و صادرات یعنی
ایجاد.

پژوهشكده علوم سياسي - ( بررسی و تحلیل اقتصاد سیاسی ایران بعد از ...

در بررسی اقتصاد کنونی ایران مقایسه بین وعده های انقلاب اسلامی و دستآوردهای آن از ...
انقلاب یعنی در هم ریختن و دگرگون کردن که البته نه تنها باعث تغییر و تحول دولت
یا ... از سالهای بسیار دور وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام پدیده ای مذموم
.... مقالات: 1- کریمی، زهرا، پایبندی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه ...

دوﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺷﯿﺮزادي 90( 2/ 10/ : و ﺗﺎرﯾ 1

ﺑﺮداري ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﻣﯿﻦ. 1 - Asian Tigers ... ﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ. در. اﯾﻦ ... دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻮل در ﺑﻨﯿﺎن. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، .... ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
اﯾﻦ دوﻟﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه. ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ..... ﻧﻈﺮ
درآﻣﺪ ﮐﺎرﮔﺮان؛ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات ﺳﺮاﻧﻪ؛ ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ. ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر
؛ ...

بازاریابی و مدیریت بازار - مرجع مقالات isi در ایران

تامین تجهیزات به کلیه فعالیت های هماهنگی اطلاق می شود که جهت بررسی .... حال
دگرگونی صنعت ایجاب می کند که خود کسب و کار برنامه های آنها در حال بررسی و
بازنگری بوده . ... پویایی بازار کار با خروج کشورها از رکود اقتصادی اتفاق می افتد
که کاهش نرخ ... دامپینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام
شده یا به ...

پایان نامه بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران ...

12 آوريل 2016 ... پایان نامه بررسی سیاست های صادرات غیر نفتی ایران به چین ما اولین ... پایان نامه
بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور هموطنان گرامی سلام.

بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در قزاقستان و مقایسه توسعه در این ...

1 ژانويه 1970 ... توضیحات: دسته: مقاله های دانشجویی: منتشر شده در 11 دی 1348 ... مهمترین صادرات و
ورادات قزاقستان چیست و این کشور با کدام کشورها مراودات تجاری دارد؟ ..... های مختلف
درباره راههای گوناگون نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران قومس 1373.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮي دوم در ﺳﺎل ﻫﺎي 1350 - باغ موزه دفاع مقدس

ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در دوران ﭘﻬﻠﻮي اﺑﺘﺪا ﻻزم ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
.... در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داري ﻣﺮﮐﺰي ... ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ارزي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﮔﺸﻮدن دروازه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎزارﻫﺎي. ﺧﺎرﺟﯽ.

و) ) ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺘ

23 ژوئن 2016 ... ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : رﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﺑﯿﺰﯾﻦ. (. BMA. ،). ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت. (.
WALS. ) ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ... ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي را در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش. ﻫـﺎي .... در
ﻃﻮل زﻣﺎن دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ..... از ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺻﺎدرات و اﺛﺮ.

اثر بحران مالي جهاني بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي

ظرفیت های تولیدی جبران نشده و زمینه کاهش رشد اقتصادی فراهم گردد که این امر نیز
به ... سرمایه گذاری خارجی و جلب این سرمایه ها توسط کشور های سرمایه پذیر یکی از ...
کشورهای. در. حال توسعه. و. در. نتیجه. کاهش. کمک. ها. و. وام. های. خارجی، دگرگونی ... مقاله
حاضر. به بررسی اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است.

دگرگونی اقتصادی و تاثیر آن بر سامان سیاسی - روزنامه افغانستان

مقاله: در سال های اخیر افغانستان در بخش اقتصادی بیش از دیگر بخش ها دگرگونی های
... های اقتصادی را با سامان سیاسی و دگرگونی های اجتماعی به بحث و بررسی بگیرد.
... در نهای باید گفت که رشد اقتصادی و تعامل با کشور های همسایه و افزایش صادرات ...

بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی ومدیریت منابع انسانی

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی ومدیریت منابع انسانی است در این
پژوهش مباح ... فراینده های تولید ، توزیع ومصرف را دگرگون کرده ، ساختارهای
اقتصادی وسیاسی را متحول ساخته، موجب ... فضایی رعب انگیز وتنش زا برای ارتباط
کشورها با جمهوری اسالمی ایران است . مخالفت ... رای نیروی کار خارجی و صادرات یعنی
ایجاد.

گزارش‌ها و مقالات | انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

حضور شركت های خارجی در كشورمان- هرچند نه چندان شتابان- و انجام سرمایه گذاری در
حوزه ... گاه سخنان ساده و به ظاهر بدیهی، مبنای اصلی و اساسی دگرگونی های بزرگ می
شوند. ... صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد
کشور و ... بنگاه ها و اقتصاد کلان کشور، در این گفتار به اختصار در خصوص
بررسی.

رزومه - محمود متوسلی - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1354, اقتصاد, دانشگاه شهید بهشتی; کارشناسی ارشد, 1356, اقتصاد, ...
دانشگاه تهران، 1373/08/17; بررسی امکانات صادراتی ایران به کشورهای آسیای ... میر
محمدی، کاربردی، دانشکده اقتصاد، 1387/07/16; چگونگی ایجاد دگرگونی در جامعه .... و
مالی در توسعه مالی و رشد اقتصادی (با استفاده از داده های تلفیقی پانل) در 92 کشور و
...

اثر بحران مالي جهاني بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي

ظرفیت های تولیدی جبران نشده و زمینه کاهش رشد اقتصادی فراهم گردد که این امر نیز
به ... سرمایه گذاری خارجی و جلب این سرمایه ها توسط کشور های سرمایه پذیر یکی از ...
کشورهای. در. حال توسعه. و. در. نتیجه. کاهش. کمک. ها. و. وام. های. خارجی، دگرگونی ... مقاله
حاضر. به بررسی اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است.

بررسی اقتصادی زعفران به عنوان جایگزین تریاک | خبرگزاری عقاب

نشرشده توسط:شریفی 21 حوت 1395 دراقتصاد و تجارت, مقالات نظری بدهید ... امنیت
غذایی«و»توسعه پایدار« برای همه کشور ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و رسیدن به ...
تولید و صادرات گسترده محصول تریاک افغانستان بدون هیچ شکی در بازار های جهانی
از ... نظام تولید و صادرات این محصول را همزمان با توسعه سطح زیر کشت دگرگون کند و
...

ﺑﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ

ﻫـﺎﻱ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﮔﺬﺍﺭﻱ. ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ... market expansion, spillovers and technology
transformation. ... ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎﻱ. ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻛـﺸﻮﺭ ﻣﻴﺰﺑــﺎﻥ، ﺑـﻪ
ﻭﻳ. ﮋﻩ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ... ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﺑـﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ. ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ.

سایت تخصصی مدیریت کسب و کارهای کوچک - بررسی تاثیر ایجاد و ...

بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی ... از آنجا
که نمی توان اثر بنگاه های کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشور ها ... این واحد ها
قسمت جدایی ناپذیر فرآیند تحول و دگرگونی هستند که در بازار رو به گسترش است .
... 2[در این مقاله سعی خواهد شد تا با تبیین وضعیت کسب و کار های کوچک و متوسط ،
به ...

تاثیر برنامه‌های تشویقی و کمک‌های صادراتی بر تجارت محصولات ...

مقاله‌ی حاضر به بررسی تاثیر برنامه‌های تشویقی صادرات بر تجارت محصولات ... در
خلال سال‌های 80 – 1376 تغییر ساختار اقتصاد کشور و بر طرف‌کردن مشکلات دیوان ...
مطرح است، این است که آیا جوایز، الگوی صادرات کشاورزی ایران را دگرگون نموده است؟
.... تجزیه و تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین گروه های دریافت کننده ی جوایز ...

اثر بحران مالي جهاني بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي

ظرفیت های تولیدی جبران نشده و زمینه کاهش رشد اقتصادی فراهم گردد که این امر نیز
به ... سرمایه گذاری خارجی و جلب این سرمایه ها توسط کشور های سرمایه پذیر یکی از ...
کشورهای. در. حال توسعه. و. در. نتیجه. کاهش. کمک. ها. و. وام. های. خارجی، دگرگونی ... مقاله
حاضر. به بررسی اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است.

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور مربوطه به صورت فایل ورد word و
قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک ...

رشد اقتصادی خاورمیانه؛ 1815-1914: عام و خاص - پروبلماتیکا

9 مارس 2017 ... از سوی دیگر، اقتصاد کشورهای غیراروپایی عمیقاً دگرگون گشت. ... هدف این مقاله
بررسی این است که آیا، و از چه جهاتی، این منطقه از روندها و الگوهای غالب ..... برآوردهای
خام مجموع کل را (یعنی صادرات به علاوه‌ی واردات) با قیمت های رایج در سال ...

پایان نامه های اقتصاد - پروژه پایان نامه کارآموزی مقاله

بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان. 60,000 ریال. تحقیق مدیریت
بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور. 58,000 ریال. پايان نامه كارشناسي ارشد
...

An Analysis of the Natural Resource Curse in Oil Exporting ... - SID

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه. ي. ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در. ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه. ي. ﻧﻔﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر. در اوﭘﮏ ﺑﺮ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ آن. دﮐﺘﺮ ... اﻗﺘﺼﺎد. ي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه. ي ﻧﻔﺖ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ
اﺛﺮ ﺣﻀﻮر در اوﭘﮏ ... ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ،. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه. ي ﻧﻔـﺖ، ﻣﮑﺎﻧﯿـﺴﻢ.
ﻫـﺎي. اﺛﺮﮔﺬاري ... در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ. ﻧﯿﺰ، ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾ. ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﯽ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ.
ﻫﺎي.

فرمول تولید مکمل ضد یخ گازوئیل

مقاله مدیریت منابع علم ودانش توسط کامپیوتر Penguins in Sweaters, or Serendipitous Entity Search on User-generated Content

پاورپوینت پیام آسمانی هشتم درس 14 ( ما مسلمانان)

پاورپوینت پیام آسمانی هشتم درس 14 ( ما مسلمانان)

تحقیق در مورد عدالت از ديدگاه مولاي متقيان

تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى غرور

کامپوننت صفحه ساز جوملا 2 JSN PageBuilder PRO

فایل CERT سامسونگ G531H

JSN Mobilize Pro 1.2.0

کامپوننت صفحه ساز جوملا 2 JSN PageBuilder PRO