دانلود فایل


دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین

دانلود فایل دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد:
اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ساخته می شوند و تخمک ها که به وسیله تخمدان های زن تولید می شوند.
هر یک از این سلول ها نیمی از مجموعه DNA (ماده ژنتیک) را در خود دارند. آنها از طریق مقاربت جنسی، کنار هم قرار می گیرند؛ اگر یک اسپرم وارد یک تخمک شود و آن را بارور کند، DNA مرد و زن ترکیب شده، سلول های جدیدی حاصل می شوند. بارداری زمانی رخ می دهد که این سلول ها خود را در رحم جای می دهند. در طول بارداری که حدود ۴۰ هفته (۹ ماه) طول می کشد، این سلول ها تکامل یافته، نوزاد را به وجود می آورند.
آغاز بارداری
سلولی که از اتصال تخمک و اسپرم حاصل می شود، تخم نام دارد.
در عرض۲ روز پس از بارداری، تخم سفر خود را از طریق لوله حمل تخمک به سمت رحم آغاز می کنند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله میسر می شود.
در همین زمان، تخم خود را مکرراً تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نام “مورولا حاصل شود. پس از ۵ تا ۷ روز این مجموعه سلول به رحم می رسد. این مجموعه خود را به صورت امنی در “آندومتر (سطح داخلی رحم) جای می دهد و به رشد خود ادامه می دهد. از این لحظه به بعد از بارداری به خوبی تثبیت می شود. یک بخش از مجموعه سلولـی به داخل آندومتر رشد می کند و تبدیل به جــفت می شود کـه نوزاد در حال تکامل را تغذیه می کند. بقیه سلول ها که نوزاد به وسیله آنها رشد خواهد کرد، تبدیل به جنین می شوند.
از تخمک تا جنین
با تقسیم سلول های در حال عبور از لوله حمل تخمک، تعداد آنها هر ۱۲ ساعت دو برابر می شود. وقتی مجموعه سلولی به رحم می رسد، شامل صدها سلول است. وقتی سلول ها در سطح داخلی رحم جای می گیرند، تکامل خود را برای تشکیل یک جنین آغاز می کنند.
چگونگی تغذیه جنین
جنین برای برآوردن نیازهای خود به اکسیژن، مواد غذایی و پادتن های ضد عفونت و همچنین برای دفع مواد زائد خود به مادرش وابسته است.
این مواد در داخل جفت که عضوی متصل به سطح داخلی رحم است و از طریق طناب نافـی به نـوزاد مرتبـط مـی شود، بین خـون مادر و خـون جنیـن مبادله مـی شوند. در جفت، خون مادر و جنین نزدیک هم قرار می گیرند، ولی واقعاً مخلوط نمی شوند.
عروق خونی در جفت
عروق خونی طناب نافی در جایی که به جفت می رسند، ساختارهایی به نام “پرز را تشکیل می دهند و پرزها به سمت نواحی حاوی خون مادر پیشروری می کنند. “کوریون که غشایی است که مواد غذایی و سـایر مـواد از طـریق آن عبــور مـی کنند، آنها را محصور می کند.
تکامل جنین
جنین در کیسـه ای در داخـل رحم تـکامـل می یابد.
مایع آمنیوتیک مثل یک ضربه گیر برای این کیسه عمل می کند و تغذیه آن نیز به وسیله خون بند ناف انجام می گیرد. محصول بارداری در ۸ هفته اول، “رویان نام دارد. در این مدت، اندام ها، سر و ظاهر صورت شکل می گیرد؛ بیشتر اعضا تشکیل می شوند و قلب شروع به ضربان می کند. رویـان بعـد از ۸ هـفـتـه، جنیـن نامیـده مـی شود. تکامل ساختارهای بدن در سراسر بارداری ادامه می یابد.
عموما در انسان ھا دوران بارداری تقریبا ۳۸ هفته طول می کشد ‏که از زمان لقاح، یا از حاملگی، ‏تا تولد محاسبه می شود. در مدت ۸ هفته بعد از لقاح، ‏آن انسان در حال رشد را جنین می نامند، ‏که معنی آن “بزرگ شدنی در داخل است. ‏این زمانی که دوران جنینی نامیده می شود، ‏با تشکیل سیستمھای اصلی بدن ‏مصادف است.
از زمان تکمیل ۸ هفته ای تا آخر وضع حمل، انسان در حال رشد را “رویان می نامند، ‏که به معنی “اولاد زائیده نشده می باشد. ‏در خلال این دوران، که دوران رویانی نامیده می شود، ‏بدن بزرگتر شده و سیستمهای آن شروع به کار می کنند.
تمام سنین جنینی و رویانی در این برنامه ‏به زمان آغاز شده از زمان لقاح اشاره می کنند.
از دیدگاه زیست شناسی، رشد انسان از لقاح شروع می شود: ‏وقتیکه یک زن و یک مرد هر دو ۲۳ کروموزوم خود را بواسطه ‏پیوند سلولھای تناسلی خود ترکیب می کنند.
سلول تناسلی یک زن را عموما “تخمک می نامند، ‏ولی کلمه صحیح آن “اوسیت است.
‏ھمچنین، سلول تناسلی یک مرد را بیشتر افراد ‏به عنوان “اسپرم می شناسند، ‏ولی اصطلاح صحیح آن “منی دانه (اسپرماتوزون) است.
‏بعد از رھا شدن اوسیت تولید از تخم دان زنی در نتیجه عملی که آن را ‏تولید اوول کردن نامیده می شود. ‏اوسیت و اسپرماتوزون ‏در داخل یکی از مجرای ھای رحمی متحد می گردند، ‏که غالبا بنام “لوله فالوپ نامیده می شوند.
‏این مجرای ھای رحمی تخمدان ھای زن را ‏به بچه دان یا رحمش متصل می کنند.
‏این باعث ایجاد یک جنین تک سلولی که “زیگوت نامیده می شود، میگردد، ‏که معنی آن “جفت یا به ھم وصل شده می باشد.
۴۶ کروموزوم زیگوت ‏نسخه بی نظیر ‏کامل ژنتیکی فرد جدید را نمایش می دهد. ‏این طرح کلی ‏در مولکول های بهم پیچیده DNA قرار دارد. ‏آنها حاوی دستورالعملهای رشد ‏برای تمام بدن ھستند.
‏مولکل ھای DNA شبیه یک نردبان مارپیچ می باشند ‏که آن را بنام “مارپیچ دوبل می شناسند. ‏پله ھای این نردبان از مولکول ھای جفتی ‏یا پایه هایی که گوانین، ‏سیتو سائین، ایندنائین، و تایمائین می نامند، ساخته می شود.
گوانین فقط با سیتو سائین جفت می شود، ‏و ایندنائین با تایمائین. ‏ھر سلول انسان تقریبا ۳ میلیارد از ‏این جفت ھای بنیادی را دارا است.


دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مراحل رشد جنین را از هفته اول بصورت تصویری دنبال کنید - دلگرم

11 نوامبر 2014 ... این دوران را می توان به سه "سه ماهه" بارداری تقسیم کرد که در هر یک وقایع ... در زیر شما
مینوانید مراحل رشد جنین و تغییراتی که در بدن شما اتفاق می ...

معجزه ی قرآن کریم در رابطه با مراحل رشد جنین - آپارات

10,525. کلیپ بسیار زیبا از معجزه ی قرآن کریم در رابطه با مراحل رشد جنین. 24
تیر 1393. علم و تکنولوژی ... مراحل سه گانه رشد جنین در رحم مادر ، معجزه قرآن کریم 1.

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین - فراتک‌ سل

تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام
می پذیرد: اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ساخته می شوند و تخمک ها که به وسیله ...

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین - مرکز فایل

آذر ۳, ۱۳۹۵ /0 دیدگاه /در علوم پزشکی /توسط. دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین. تمام
موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می ...

اعجاز قرآن در علم جنین شناسی

11 آگوست 2009 ... آموزش · فیلم · صوت · تصاویر · حوزه · کتابخانه · خدمات · دانلود · وبلاگ ... در اين مقاله
سه فضاي تاريک که لازمه ي رشد جنين است از رهگذر علم تجربي که به وسيله ... همچنين
ضرورت تاريکي و ظلمات در رشد جنين و مراحل تکويني آن و عدم فساد نطفه و ... پس از
آفرينش (ديگر) در تاريکي هاي سه گانه (مشيمه- رحم- شکم) خلق کرد.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد .... 80 -
تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris)
(چکیده) ...... 590 - بررسی لرزه ای قاب های بتن مسلح با استفاده از مدل های فنرهای سه
گانه (چکیده) ..... 743 - سندرم جنيني الكل (Fetal Alcohol Syndrome) (چکیده.

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنیندانلود مقاله پروژه فایل رایگان

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان
تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد: اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ...

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنیندانلود مقاله پروژه فایل رایگان

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان
تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد: اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ...

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش های تقویت هوش های چند گانه جنین

قصد بارداری · مادر و جنین · سه ماهه اول بارداری · سه ماهه دوم بارداری · سه ماهه سوم بارداری ...
دانلود رایگان فیلم آموزشی روش های تقویت هوش های چند گانه جنین ... کتاب نابغه‌های
فسقلی نوشته روح اله سلیمانی، اشاره دارد به هوش‌های چندگانه و مراحل رشد و تکامل نوزاد.
در این کتاب، شما والدین گرامی با نحوه تقویت حواس پنج‌گانه نیمکره سمت چپ مغز ...

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنیندانلود مقاله پروژه فایل رایگان

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان
تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد: اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ...

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﯿﻦ

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴـﺎﻧﯽ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ .... ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي
ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﮐﺘﺎب (ﺟﯿﻨﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ. اﺳـﺘﻨﺎد آﯾـﺎن و اﺣﺎدﯾـﺚ) ... ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﺧﻠـﻖ. ﮐﺮدﯾﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.

مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد - چولچی

چولچی - تصاویر رشد جنین از لقاح تا تولد - علم، سیاست، دین و فرهنگ، همه و همه در ...
شما را در شكمهاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى [ديگر] در تاريكيهاى سه گانه [م ...

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین - فایل سل

3 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین دانلود مقاله
مراحل رشد سه گانه جنین تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان ...

علم در كلام وحي - مراحل تشكيل و رشد جنين از ديدگاه قرآن

علم در كلام وحي - مراحل تشكيل و رشد جنين از ديدگاه قرآن - مجموعه مقالات علمی و اخلاقی.
... نکـتـه آيه: انسان در (از) غشاءهاي (پوسته هاي نازک) سه گانه آفريده مي شود: يکي از
پوسته هاي نازک سه گانه کيسه .... دانلود فيلم مراحل رشد جنين. نوشته شده در شنبه ...

دانلود کلیپ اعجاز علمی قرآن - مراحل سه گانه رشد جنین - اعجاز قرآن کریم

14 فوریه 2014 ... ... حقانیت سخن قرآن در مراحل رشد جنین انسان بر کرسی اثبات نشست. کلیپی زیبا
در مورد مراحل سه گانه رشد جنین، یکی دیگر از معجزات قرآن کریم.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﯿﻦ

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴـﺎﻧﯽ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ .... ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي
ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﮐﺘﺎب (ﺟﯿﻨﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ. اﺳـﺘﻨﺎد آﯾـﺎن و اﺣﺎدﯾـﺚ) ... ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﺧﻠـﻖ. ﮐﺮدﯾﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش های تقویت هوش های چند گانه جنین

قصد بارداری · مادر و جنین · سه ماهه اول بارداری · سه ماهه دوم بارداری · سه ماهه سوم بارداری ...
دانلود رایگان فیلم آموزشی روش های تقویت هوش های چند گانه جنین ... کتاب نابغه‌های
فسقلی نوشته روح اله سلیمانی، اشاره دارد به هوش‌های چندگانه و مراحل رشد و تکامل نوزاد.
در این کتاب، شما والدین گرامی با نحوه تقویت حواس پنج‌گانه نیمکره سمت چپ مغز ...

مردان بخوانند تا اسپرم قوی تری داشته باشند - آفتاب

13 ا کتبر 2015 ... درحقیقت با این کار با فرآیند تولید اسپرم در مرد و در ادامه مراحل بارورسازی تخم آشنا
می‌شویم. ... آن پیش از راهی شدن به سوی فضای اصلی رحم و شروع رشد آن، آغاز می‌گردد. ...
و ورزش‌های سه گانه احتمالا برای قدرت باروری مردان آسیب رسان هستند. ... دانلود مقاله ....
باعث ایجاد سرطانهای سینه، کبد، کلیه، ناباروری و سقط جنین.

مراحل آفرينش انسان در قرآن | موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت ...

یکی از شگفتی های قرآن بیان مراحل آفرینش انسان است که در زمان نزول قران دقت
عبارات ... در سومین هفته رشد جنین، لایه های سه گانه اکتودرم، مزودرم و اندودرم تشکیل
می شود. .... دانلود. کتاب " حدیث همدلی " با موضوع وحدت اسلامی در کلام امام رضا علیه
السلام.

مراحل آفرينش انسان در قرآن | موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت ...

یکی از شگفتی های قرآن بیان مراحل آفرینش انسان است که در زمان نزول قران دقت
عبارات ... در سومین هفته رشد جنین، لایه های سه گانه اکتودرم، مزودرم و اندودرم تشکیل
می شود. .... دانلود. کتاب " حدیث همدلی " با موضوع وحدت اسلامی در کلام امام رضا علیه
السلام.

مراقبت های دوران نوزادی (مرجع اطلاعات کامل برای مادران) : سایت پزشکان ...

16 سپتامبر 2006 ... بهتر است حمام كردن نوزاد حاقل سه روز يكبار باشد . ... دفع مدفوع نوزاد در طي روزهاي اول
نظم خاصي ندارد و تا حدود زيادي بستگي به نحوه تغذيه نوزاد دارد . ..... و تنها در اين حال
است كه مقايسه آن با منحنيهاي سه گانه موجود روي كارت رشد ،تفسير .... قطع شير دهي
ضروري نيست و هيچ خطري براي جنين ندارد ، اما بايد توجه داشت كه مادر ...

مراقبت های دوران نوزادی (مرجع اطلاعات کامل برای مادران) : سایت پزشکان ...

16 سپتامبر 2006 ... بهتر است حمام كردن نوزاد حاقل سه روز يكبار باشد . ... دفع مدفوع نوزاد در طي روزهاي اول
نظم خاصي ندارد و تا حدود زيادي بستگي به نحوه تغذيه نوزاد دارد . ..... و تنها در اين حال
است كه مقايسه آن با منحنيهاي سه گانه موجود روي كارت رشد ،تفسير .... قطع شير دهي
ضروري نيست و هيچ خطري براي جنين ندارد ، اما بايد توجه داشت كه مادر ...

دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین - فایل سل

3 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین دانلود مقاله مراحل رشد سه گانه جنین دانلود مقاله
مراحل رشد سه گانه جنین تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان ...

مراحل رشد جنین از لقاح تا تولد - چولچی

چولچی - تصاویر رشد جنین از لقاح تا تولد - علم، سیاست، دین و فرهنگ، همه و همه در ...
شما را در شكمهاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى [ديگر] در تاريكيهاى سه گانه [م ...

100 دانستنی جذاب پیرامون مغز انسان - زومیت

10 آوريل 2013 ... اگر دلتان برای قدری حیرت تنگ شده، این مقاله را میهمان ما باشید تا هم ... 250,000
سلول عصبی در دقیقه در طول دوره‌ی اولیه‌ی جنینی رشد می‌کنند. ... رشد مغز در طفل تازه
تولد یافته: نرخ رشد در طفل تازه تولد یافته سه برابر آن در یک سالگی او است. ....
موسیقی: آموزش موسیقی در کودکان و بزرگ‌سالان تا حد زیادی به تقویت ...

شبیه سازی سرطان ریه یا شش در متلب همراه با گزارش فارسی مرحله به مرحلهدانلود پروژه آلزايمر

دانلود نقشه اتوکد بازار زنجان

دانلود درس پژوهي با موضوع علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران

خط توليد نوشابه

پاورپوینت غیرتاقدام پژوهی دبیر ادبیات و زبان فارسی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی برخورد کردم و او را در بهبودی یاری کردم؟

دانلود تحقیق پزشکی هسته ای