دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک اتمی مولکولی افزایش بازدهی نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن چکیده
گرافن را ماده ی جادويي قرن 21 نامیده اند. اين ماده كه در سال 2004 میلادی اقتباس شده، گفته مي شود محكمترين ماده اي است كه تاكنون مورد مطالعه قرار گرفته و جايگزينی ایده آل براي سيليكون می باشد. خواص عجيب گرافن مانند بيشترين ميزان رسانايي الكتريكي در بين مواد شناخته شده، دنياي علم و رسانه را تكان داده است.
OLED مخفف کلمات organic light emitting diode به معنای دیود نوری از جنس مواد آلی (ارگانیکی) می باشد که نوع جدیدی از دیود های نوری یا همان OLEDها می باشند. این نوع دیود از نوعی پلیمر با قابلیت تولید نور تشکیل شده که در لایه میان آن ترکیبات ناخالصی (ترکیبات آلی) قرار داده شده. OLED ها از لایه های زیر تشکیل می شوند:
  1. لایه محافظ
  2. آند: ترمینال مثبت گسیل الکترون
  3. لایه ارگانیک: این لایه از دو لایه رسانا و گسیل کننده تشکیل شده است.
  4. کاتد: ترمینال منفی گسیل الکترون
OLED نیز مانند LED نور را تحت روندی به نام الکترو فسفرسانس گسیل می کند. OLEDها به طور روز افزونی در کاربرد هایی مانند نمایشگاه های دوربین، تلویزیون ها، گوشی های تلفن همراه استفاده می شوند. OLEDها نه تنها در مقایسه با منابع نور مرسوم زیست سازگارتر و ساده تر هستند بلکه آنها می توانند برای تولید نور سفید، فوتونها را در سرتاسر گستره ا ی از رنگها تولید و ترکیب کنند. همچنین افزاره های ساخته شده از OLED ها توان کمی مصرف می کنند.
گرافن در دنیای الکترونیک بخصوص OLED ها کاربردهای مفید فراوانی دارد. به گونه ای كه خواص منحصر بفرد گرافن ازجمله خواص رسانشی و اپتیکی منجر به بهبود عملكرد ترانزيستورها، نيمه رساناها و منابع نوري مانند OLED ها و صدها افزاره الكترونيكي ديگر از جهات مختلف شده است.
کلمات کلیدی : (گرافن-LED ها- OLEDها-دیود- نیمه رسانا- اتلاف گرما-الکترودشفاف)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: گرافن................................................................................................................ 1
1-1ساختارهای کربنی................................. 2
1-2 گرافن چیست؟..................................... 3
1-3 ساختارالکترونی گرافن........................... 6
1-4 خواص الكترونيكي گرافن......................... 12
1-5 خواص اپتيکی گرافن ............................ 18
61-6تاریخچه کشف گرافن....................................................................................................................20
1-7 روشهای ساخت انواع مختلف گرافن....... ..........25
1-8 تعيين خصوصيات گرافن........................... 27
1-9 کاربردهاي ديگری از گرافن...................... 28
فصل دوم: LED ها.......................................................................................................... 30
2-1LED چیست؟..................................... 31
2-2 دیود چیست؟.................................... 32
2-3 تاریخچه ساخت LEDها............................................................................................................39
2-4 طرح کلی.....................................................................................................................................40
2-5 گاف نواری چيست؟............................... 44
2-6 خصوصيات LED ها............................... 46
2-7 ساختمان LED.................................. 51
2-8 اصول عملکرد LED............................... 52
2-9 بازدهی LED ها................................. 54
2-10 مزایا و معایب LED ها........................ 55
فصل سوم:OLED ها....................................................................................................... 61
3-1 مقدمه......................................... 62
3-2 پیدایش فناوری OLED ها........................ 64
3-3 اصول کارOLED ها.............................. 64
3-4 تکنولوژی های ساخت برای OLEDها......................................................................................65
3-5 ساختمان و عملکرد OLED ها..................... 77
3-6 کاربردهای OLED............................... 79
3-7آینده OLED...............................................................................................................................80
3-8مزایا OLED................................................................................................................................80
3-9معایب OLED.............................................................................................................................82
3-10نتیجه گیری کلی ازاین فناوری......................................................................................................84
فصل چهارم: بررسي كاربرد گرافن در صنعت الكترونيک ............................................ 86
4-1 خلاصه ای از روش کار........................... .87
4-2 نانونوارگرافنی و نانوسيم نيمه رسانای چندپیوندی LED ها.......................................................88
4-3 حذف اتلاف گرما و افزایش بازدهی در LED ها بوسیله ی الگوی اکسیدگرافن........................................ 94
4-4 الکترودهای رسانای شفاف...............................................................................................................98
4-5 گرافن به عنوان TCE ...................................................................................................................100
4-6تابع کار(WF)-پیوندشوتکی و آشکارگرنوری...............................................................................101
4-7دیودهای ساطع کننده نور آلی OLEDs براساس گرافن اصلاح شده..............................................102
فصل پنجم: نتیجه گیری ................................................................................................. 115
1-5 نتيجه گيری کلی............................... 116
2-5 منابع و مأخذ................................. 120
Abstract…………....…………………….………………………………129
فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1 انواع نیمه هادی ها و رنگ نور حاصل از آنها..... 47
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2-1 منحنی مشخصه ی ولت- آمپر دیود ........................................................................................ 37
2-2 منحنی ولتاژبرحسب جریان دردیود زنر................................................................................... 38
2-3 منحنی جریان دیودسیلسیمی بایاس مستقیم برحسب ولتاژدوسرآن........................................ 39
4-1 منحنی V-I برای GNR / Cd-SNW ................................................................................ 91
فهرست اشکال
عنوان صفحه
1-1 برش دادن دیواره ی نانولوله های کربن درراستای طول نانولوله.................................................... 3
1-2 فرمهای مختلف کربن گرافیت....................... 4
1-3 ساختاراتمی صفحه گرافن.......................... 5
1-4 زیرساختهای شش ضلعی گرافن....................... 7
1-5 اولین ناحیه بریلیونی وساختارباندگرافن.......... 8
1-6 اربیتال های مولکولی هیبریدی اتم کربن....................................................................................... 15
1-7 ساختارصفحات گرافیتی.............................................................................................................. 16
1-8 ساختارنوارانرژی گرافن................................................................................................................ 18
1-9 ترکیبات بین لایه ای گرافیت....................................................................................................... 20
1-10..................................................................................................................................................... 22
1-11 .................................................................................................................................................... 23
1-12................................................................................................................................................... 24
1-13 تکنیک های متداول برای تعیین خصوصیات گرافن.....................................................................27
1-14 کاربردهای مختلف گرافن............................................................................................................28
2-1 حرکت الکترونهادردیود.............................................................................................................. 33
2-2 اندازه گیری جریان دیود در بایاس مستقیم و معکوس 35
2-3............................................... 41
2-4 گاف نواری گالیم فسفات......................... 45
2-5 جهت حرکت الکترونها در دیود.................... 49
2-6 ساختمان LED ................................. 51
2-7 اصول عملکردLED.....................................................................................................................52
2-8 ساختمان پیوندی دونیمه هادی.................... 53
2-9 نحوه انتشارنوردرLED ولامپ معمولی...................................................................................... 56
3-1 ساختارشفاف OLEDها............................ 65
3-2..................................................................................................................................................... 67
3-3............................................... 68
3-4............................................... 69
3-5............................................... 70
3-6............................................... 72
3-7.................................................................................................................................................... 76
3-8...................................................................................................................................................... 78
4-1 مراحل لایه نشانی............................... 88
4-2 تصاویر الیمپوس از GNR/SNW................... 91
4-3 تعادل انرژی گرمایی............................ 92
4-4 شکل آرایشها و تغییر مکان اکسیدگرافن........... 96
4-5 توپوگرافی سطح زیرلایه.......................... 97
4-6 تزریق حفره از گرافن،ساختاردستگاه ومراحل ساخت................................................................ 106
4-7 عملکرد OLEDهای به رنگ سبزباآندگرافنی،نانولوله های کربن و ITO............................... 107
4-8 .................................................................................................................................................. 111
4-9 ................................................................................................................................................... 114
فایل ورد:153 صفحه
به همراه فایلهای ضمیمه


پایان


نامه


کارشناسی


ارشد
M


Sc


گرایش


:


فیزیک


اتمی


مولکولی


افزایش


بازدهی


نمایشگرهای


OLED


با


استفاده


از


صفحات


گرافنمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی ... - داک لینک

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن. پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc ...

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی ... - داک لینک

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن. پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc ...

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی ...

26 جولای 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن با موضوع پایان,نامه ...

تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها | فروشگاه فروش فایل صابر

21 ژانويه 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن ...

کارشناسی ارشد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گذراندن دورهٔ کارشناسی‌ارشد، برحسب رشته به دو طریق ناپیوسته و پیوسته ... ۴ تا
۱۰ واحد آن به پایان‌نامه اختصاص دارد، به اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد ناپیوسته نائل
می‌شوند. ... مخفف MSc در بریتانیا و بسیاری از کشورهای همسود آن، یا MS در آمریکا و
کانادا ...

تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها | فروشگاه فروش فایل

2 ا کتبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن ...

دستورالعمل ساختن جی میل - دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در ...

2 سپتامبر 2016 ... ایمیل ندارید، می‌توانید با استفاده از این آموزش، یک ایمیل برای خود بسازید:.2
سپتامبر 2016 . .... ثبت نامه دریافتی در دبیرخانه(DOC) · دستورالعمل ثبت نامه
دریافتی در ... پروژه مقطع کارشناسی مهندسی برق به صورت فایل PDF در 169 صفحه
با عنوان ... M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی نمایشگرهای ...

اثر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌ونقل بر رشد اقتصادی – در 22 صفحه ...

25 دسامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن. دسامبر 29, 2016 ...

اثر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌ونقل بر رشد اقتصادی – در 22 صفحه ...

25 دسامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن. دسامبر 29, 2016 ...

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی ...

26 جولای 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن با موضوع پایان,نامه ...

تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها | فروشگاه فایل

24 دسامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن ...

تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها | فروشگاه فایل

24 دسامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن ...

تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها | فروشگاه فروش فایل صابر

21 ژانويه 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن ...

گلبرگ

-دریافت فایل پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به ...... -
برترین پکیج بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری ... -
فروش دانلودی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امكان كاربرد ...... -
دانلود (پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر
مولکولی ...

تازه ترین مطالب وبلاگی | موتور جستجو ی یوز

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن چکیده گراف ن ر ا ماده ی جادویی قرن 21
...

گرافن بایگانی - DOCZ.ir

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن چکیده گراف ن ر ا ماده ی جادويي قرن ۲۱
...

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی ...

23 جولای 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن. نشرشده توسط:reza ...

فیزیک,پاورپوینت فیزیک,کارشناسی فیزیک,کارشناسی ارشد ...

26 ژوئن 2016 ... جستجو به کمک گوگل در ميان 328000 فايل(در حال افزايش) ... آشنایی با بعضی از
كاربردهای انرژی هسته ای .... جزوه کارشناسی ارشد رشته فیزیک تمامی گرایش ها .....
پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا با عنوان ارزیابی استفاده از توابع ...... اتمی
مولکولی افزایش بازدهی نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن.

صفحات – برگه 3 – 0f0.in

پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن. چکیده گراف ن ر ا ماده ی جادويي قرن
21 ...

تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها | فروشگاه فایل

24 دسامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن ...

تحقیق در مورد رده‌بندي فسيلها | فروشگاه فروش فایل

2 ا کتبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد . M.Sc گرایش: فیزیک- اتمی مولکولی افزایش بازدهی
نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن ...

فیزیک,پاورپوینت فیزیک,کارشناسی فیزیک,کارشناسی ارشد ...

26 ژوئن 2016 ... جستجو به کمک گوگل در ميان 328000 فايل(در حال افزايش) ... آشنایی با بعضی از
كاربردهای انرژی هسته ای .... جزوه کارشناسی ارشد رشته فیزیک تمامی گرایش ها .....
پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا با عنوان ارزیابی استفاده از توابع ...... اتمی
مولکولی افزایش بازدهی نمایشگرهای OLED بااستفاده ازصفحات گرافن.

گلبرگ

-دریافت فایل پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به ...... -
برترین پکیج بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری ... -
فروش دانلودی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امكان كاربرد ...... -
دانلود (پایان نامه بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر
مولکولی ...

خسارت پرندگان به مزرعه کلزا

دانلودكنش پژوهي با موضوع شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي

بررسي فني و اقتصادي طرح صنعتي متيل ترشري بوتيل اتر (MTBE)

دانلودكنش پژوهي با موضوع شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي

پاورپوینت درس 7 روانشناسی پایه یازدهم انسانی(انگیزه و نگرش)

تحقیق در مورد دختران فراري و

دانلود حل مشکل فلش نشدن سامسونگ i9300 و ماندن روی آرم با لینک مستقیم

مقاله ی کمکی بازیافت پلاستیک

عنوان پایان نامه : برسی تاثیرات زیست محیطی آسفالتهای بازیافتی

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی