دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 19 صفحه آماده

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
عنوان : تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 19 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

چکیده 3
کلیات 3
مفهوم مرور زمان 3
اقسام مرور زمان 4
قلمرو بحث مرور زمان 5
نگرشی بر ماهیت حقوقی مرور زمان 6
منابع 15چکیده :
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص وبا اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب، نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بیان دارند واز این طریق به فرضیات مطروحه شامل : ۱٫ پذیرش عام الشمول پدیده مرور زمان در حقوق کشورها ۲٫ مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب ۳٫ بی مهری فقهاء نسبت به پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام ۴٫ نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط بین المللی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجه گیری بپردازند .
روش این تحقیق میدانی و کتابخانه ای و متکی بر اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی ویا نرم افزارهای رایانه ای و بعضاً مصاحبه و مشاوره با مدرسین برجسته حوزه های علمیه و دانشگاهی است . و مباحث اصلی این نوشتار شامل موارد زیر است ، که در نهایت منجر به تدوین مبحث پایانی یافته های تحقیق گردیده که به میزان قابل توجهی حاوی مباحث اصلی این مقاله می باشد .

مقدمه :
«مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور کیفری « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی کشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملک بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد که مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در کشور ما پذیرفته شده، می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد » (۲)
منابع :

۱٫ محمود آخوندی ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره ششم ، زمستان ۱۳۷۱ . ۲٫ ناصر کاتوزیان ، نظریه عمومی تعهدات ، نشر یلدا ، تهران، چاپ اول ، سال ۷۴ ، ص ۵۱۴ . ۳٫ La Prescription est un moyen dacquerir ou de se liberer par un certain laps de temps , et sous les conditions determinees par la loi .”
۴٫ مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات، ناشر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ۱۳۶۸ ، چاپ اول ، ص ۱۴۱ .
۵٫ احمد متین دفتری ، آیین دادرسی مدنی، ج ۳، چاپ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۷، ص ۱۷ و ۱۸ .
۶٫ مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ناشر : مرکز چاپ وانتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ۱۳۶۸، چاپ اول ، ص ۱۳۹ .
۱٫ همان ، ص ۱۳۹ .
۸٫ همان ، ص ۱۴۰ .
۹٫ برای شناخت دقیق مبانی نظریه تعهد طبیعی رجوع کنید به نظریه عمومی تعهدات ، کاتوزیان ، ص ۴۷۷ به بعد .

۱۰٫ ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران .
۱۱٫ مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص ۱۹۳؛ صبحی محمصانی ، النظریه العامه للموجبات و العقود ، ترجمه جمال الدین جمالی ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ .
۱۲٫ برخی از مؤلفین حقوق اسلامی همانند دکتر صبحی محمصانی در “النظریه العامه للموجبات و العفود ” پنداشته اند که مرور زمان به کیفیتی که در حقوق اروپایی است در حقوق اسلام اساساً نیست و تنها موردی که در فقه سابقه دارد در فقه حنفی و مالکی است که مرور زمان را در عدم پذیرش دعوی در محکمه مؤثر دانسته اند . (همان ، ص ۲۹۹ ) .
۱۳٫ متن عبارت سند چنین است : “… چه بسیار است که شخصی ملکی داشته باشد که آن را انشاء و احداث کرده یا از دیگری به وی رسیده و بر ملکیت و استحقاق او وثائق و حجج شرعی نوشته به حکم قضات و حکام شرع مؤکد و مسجل گشته ، بعد از مدتی مدید آن ملک به ناقلی شرعی از وی به غیر منتقل شده و از آن به غیری دیگر و ” علم جراً ” و آن حجتها در خانه مالک اول مانده وبدست چند وارث گذشته بعد از مدتی متطاول و عهدی متکامل یکی از وارثان فرصت جوی آن حجتها بیرون می آورد و به احتجاج می کند که در فلان تاریخ ملک جد من بوده است و امروز به حکم ارث به من می رسد و جمعی به تحمل از جمعی دیگر بر صحت استحقاق او به طریق ارث گواهی می دهد . منازعات ومقالات میان ایشان به تطویل می انجامد و بعضی از قضات در بعضی از ولایات که در دیانت وتقوا و علم فقه و فتوی قدمی راسخ و نصابی کامل نداشته باشند ، بغور حال نارسیده و حق از باطل تمیز ناکرده ، یمکن حکمی کنند که مستلزم ذهاب حقوق مستحقان باشد . بنابراین مقدمات ، و آنکه پیش از این سلاطین ماضی و خلفای ماتقدم برای احتراز از مسائل این احتمالات حکم کرده اند که دعاوی که بعد از سی سال که آن را در عرف یک قرن می خوانند در املاک و اسباب مسموع و مقبول ندارند و اعتبار ننهند و چون در این باب رجوع با تأویل ائمه و اجتهادات علما کرده چنان معلوم شد که جمعی صغیر و جمعی کثیر از ائمه و علمای متأخر اتفاق و اطباق کرده اند بر آنچه که اگر دو شخصی در یک موضع باشند ویکی متصرف ضیاعی ( ملکی ) مبین باشد و در آن موضع حاکمی عادل و قاضی نافذ الحکم حاضر و مانع و وازعی دیگر از دعوی اظهار استحقاق ظاهراً موجود نه و در مدت سی سال کامل بگذرد ویکی از ایشان بر دیگری که صاحب ید و متصرف باشد دعوی نکند بعد از آن متمکن آن دعوی نباشد و قاضی آن دعوی را مسموع و مقبول ندارد و التفات ننماید … ” خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، جامع التواریخ ، به کوشش دکتر بهمن کریمی ، ج۲، انتشارات اقبال ۱۳۳۸ ، ص ۱۰۰۹ و ۱۰۱۰ .

۱۴٫ نقل از رساله قانون مرور زمان از نظر فقهای اسلامی به قلم عبدالصاحب صفایی و به همین مضامین ر.ک. خواجه رشید الدین فضل الله ، جامع التواریخ ، ج ۲ ، انتشارات اقبال ، ۱۳۳۸، ص ۱۰۰۵ تا ۱۰۰۸ .
۱۵٫ محیط طباطبایی ، دادگستری در ایران در دوره اسلامی ، ص ۲۳ .
۱۶٫ لازم به ذکر است که پدیده مرور زمان در قوانین قبل از ۱۳۰۶ در نظم حقوقی ایران مطرح شده از جمله تصویبنامه مورخ ۱۳۳۴ ه. ق. هیأت دولت وقت ویا قانون تجارت ۱۳۰۳ ه.ش. ولی در این قوانین از اصطلاح مرور زمان استفاده نشده است .
۱۷٫ احمد متین دفتری ، آیین دادرسی مدنی ، ج ۳ ، چاپ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۷، ص ۲۶ .
۱۸٫ در خصوص حدود صلاحیت شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به قوانین سابق و مصوبات مجلس شورای ملی وسایر نهادهای قانونگذاری قبل از انقلاب ، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد که به منظور رعایت اختصار از طرح آن مباحث در این مقاله خودداری شد ، ولی توصیه می شود خوانندگان محترم این مقاله مروری بر این مباحث که به وسیله نویسندگان و محققین برجسته طرح و تبیین شده است بفرمایند ( از جمله مقاله سید محمد خامنه ای ، مجله قانون وکلاء ، شماره ۴ جدید،‌ کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، چاپ ۱۷، شماره ۱۴۱٫ )
۱۹٫ با وجود نظریه صریح مذکور اظهار نظر بعضی از نویسندگان در مورد زمان کیفری و انطباق مورد بحث با نظریه شورای نگهبان پیرامون ماده ۷۳۱ آیین دادرسی مدنی سالبه به انتفای موضوع است . ( ر.ک. محمود آخوند ، آیین دادرسی مدنی ، ج ۱ ، ص ۶۸ و مقاله ایشان در مجله حقوقی و قضایی دادگستری – همچنین رجوع کنید به مقاله عیسی کشوری در همان نشریه شماره ۸ ، ص ۱۳۲ ).
۲۰٫ مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ .
۲۱٫ مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، ص ۲۳۴ .
۲۲٫ مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳، ص ۲۳۴ .
۲۳٫ نظریه شماره ۲۹۹۱/۷ مورخه ۱۲/۶/۷۴ اداره حقوقی دادگستری، مجموعه نظریات … و همچنین نظریه مورخه ۲۶/۱۰/۱۳۶۶ کمیسیون قوانین جزائی اداره حقوقی .
۲۴٫ مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ ؛ روزنامه رسمی ۱۱۵۰۲ مورخه ۳/۶/۱۳۶۳ .
۲۵٫ همان ، ص ۲۳۵ .
۲۶٫ موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، ص ۴۲ ، سئوال ۶ .
۲۷٫ مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ .
۲۸٫ دو نظریه مزبور عبارتند از : ۱٫ نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۷/۷/۶۱ که مقرر می دارد : ” … به خاطر حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حقوق مردم ، اجراء سایر قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتاً بالا مانع است … بدیهی است که کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در اسرع وقت ممکن قوانین سابق را بررسی و با تصویب نهایی جهت ابلاغ واجرا ء اعلام خواهد شد . ۲٫ نظریه شماره ۶۷۸۲ مورخه ۲۹/۹/۶۱ که مقرر می دارد ” … به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در مواردی که قانون به موجب صریح فتاوی رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی مدظله طبق تحریر الوسیله و توضیح المسائل مغایر با شرع است ، عمل به آن قانون جایز نیست . ” مفهوم مخالت این نظریه اقتضا دارد که اصل ، عمل به قانون است مگل خلاف آن ثابت شود و مفهوم موافق این نظریه ، اینکه مطابقت فتوائی تحریر الوسیله و توضیح المسائل حضرت امام ( قدس سره ) با قوانین مورد عمل کافی است . “
۲۹٫ عیسی کشور ی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، شماره ۸ ، ص ۱۷۱ – ۱۷۰ ( عبارت نویسنده به تغییر جزئی نقل شده است . )
۳۰٫ مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۸ ، ص ۱۳۸ .
۳۱٫ در این ماده آمده است : ” هرکس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است … ” کلمه ظاهر دراین ماده در معنای اماره و همچنین فرض قانونی ویا حتی به عنوان دلیلی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آنچه بدیهی است اینکه ظاهر در عبارت ماده به عنوان وسیله ای جهت اثبات حق یا تکلیف بکار رفته است .
۳۲٫ موسوی بجنوردی ، مجله رهنمون ، ج ۴ و ۵ ، ص ۳۴۵ .
۳۳٫ شیخ حرعاملی ، وسائل الشیعه، ج ۱۷، باب احیاء موات ، ص ۳۴۵ .
۳۴٫ محمد بن یعقوب کلینی ، از فقهاء و محدثین قرن سوم هجری است که دوران حیات او زمان شروع غیبت کبری فاصله چندانی ندارد .
۳۵٫ وسائل الشیعه ، ج ۱۷، باب احیاء موات ، باب ۱۷ ، ص ۳۴۵ .
۳۶٫ المقنع باب المکاسب التجارات ، ص ۳۱ و ۱۲۳ .
۳۷٫ معنای عبارت مذکور چنین است : ” بدان اگر کسی خانه یا ملک یا زمینی را که در دست دیگری است مطالبه نکند ویا صحبتی به میان نیاورد ویا طرح دعوایی ننماید تا ده سال بگذرد دیگر بر آن مال حقی ندارد . “
۳۸٫ موسوی بجنوردی ، مجله رهنمون ، ش ۴ و ۵ ، ص ۳- ۱۵۲ .
۳۹٫ شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۸ ، چاپ مکتب اسلامیه ، تهران ۱۳۶۷، ص ۲۴۹ .
۴۰٫ نهج البلاغه ، ج ۱ ، ص ۴۶ .
۴۱٫ وسائل الشیعه ، ح ۱۷ ، ص ۳۴۵ نقل از نهج البلاغه محمد بن الحسین الرضی ، چاپ مکتب الاسلامیه ، نوبت ششم ۱۳۶۷ .
۴۲٫ شیخ طوسی ،‌ المسائل الحاثریات مندرج در الوسائل العشر، مؤسسه نشر اسلامی ، قم ، ص ۱۹۵ .
۴۳٫ حسین کریمی ، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، ناشر : انتشارات شکوری ، قم ، سال ۱۳۶۵ ، ص ۲۴۳ .
۴۴٫ این قاعده فقهی از حدیث پیش گفته منتسب به حضرت علی (ع) استخراج گردیده است .
۴۵٫ درخصوص مفهوم دو قاعده مذکور و کیفیت کاربرد این دو قاعده در مشروعیت مرور زمان ر.ک. شیخ زین العابدین بن ابراهیم بن نجیم ، الاشیاء و النظایر ، چاپ قاهره ، سال ۱۹۶۸ ، ص ۲۲۲ به بعد .
۴۶٫ شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۷، چاپ مکتب اسالمیه ، تهران ۱۳۶۷ . ص ۱۴۵ . روایت مذکور ملهم از متن آیه ۱۰۵ از سوره نساء است که می فرماید : ” ان الارض یرثها عبادی الصالحین . “


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران


فایل تحقیقتجدید


تجدید اعتبار


اعتبار


اعتبار مرور


مرور


مرور زمانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | محمد رضا حیدریان

نگارش مقاله بررسی حجیت علم قاضی در نظام حقوقی ایران - تحقیقی پیرامون عمل زنا
در قانون مجازات کشور مصر و لبنان - تجزیه و تحلیل فقهی حقوقی ماده 1043 قانون مدنی
جمهوری اسلامی ایران - مقاله بررسی فقهی حقوقی اعمال حقوقی فرد معتاد در فقه امامیه و
قانون مدنی - بررسی فقهی حقوقی جرم قوادی با رویکرد حقوق تطبیقی جزای ایران و ...

قانون رسیدگی به تخلفات اداری - سازمان فناوری اطلاعات ایران

تبصره : گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده
و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده
اقدام به تحقیق نماید. ماده 6 :اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین
مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت ...

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های ...

این مقاله برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر
ابعاد و شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. ... نبودن
تولید در این بخش، پیری جمعیت بهرهبردار در بخش کشاورزی و عدم رغبت جوانان به
فعالیت در آن سبب گردیده تا این بخش مهم اقتصادی به مرور زمان دچار ناپایداری مفرط
شود.

ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وزارت ﮐﺎر، اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻬﺪا

31 جولای 2007 ... آﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺁن. ﺗﻐﻴﺮات ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ) در ﺣﺎل اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ و رهﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ؟ •. درزﻣﻴﻨﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮ، ﺣﺪود ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ هﺎ. ي وزارت آﺎر،اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﻬﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ
ﺟﻤﻊ. ﺁورﯼ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ •. درﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ آﺸﻮر، ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ
ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻊ ﺁوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎزار. آﺎر ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻴﺮود آﻪ ...

: ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﺛﯿﺮ آ - دانشگاه الزهرا

ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان، اراﯾﻪ ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﯿﺪان. ﭘﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ، ﺳﺎﺧﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﺮ و ﻻﮐﻤﻦ، رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﻮﺳﺮل در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم. آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ در ﻓﻠﺴﻔﻪ. ي
ﺗﺎرﯾﺦ، در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر دوره. ي ﺗﺎرﯾﺨﯽ. (. ﻋﺼﺮ. ﻣﺸﺮوﻃ. ﻪ، ﭘﻬﻠﻮي اول و دوم، ﺟ. ﻤ. ﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ. ) ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﻔﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻫﻢ. ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم.

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی - فقه و حقوق اسلامی

این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در
امور مدنی که نقش تعیینکنندهای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد
. ... (صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، 127). نتیجهای که ... قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران نیز اقرار ناشی از اجبار و تهدید را فاقد اعتبار دانسته است[10].

مقاله در مورد بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي ... - مگ ایران

مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقي اسلامي است و وجود اين نهاد در يک نظام حقوقي مبناي
منطقي براي قرار دادن آن نظام در نظام حقوقي اسلامي تلقي مي شود . همچنين وجود نهاد «
عوض .... ۲- تجديد حيات انديشه ي حقوقي : ايجاد خانواده ي حقوق رومي – ژرمني در ارتباط
با تجديد حياتي بود که در قرنهاي دوازدهم و سيزدهم در اروپاي غربي پديد آمد . اين تجديد
حيات ...

جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که براساس ولایت امر و
امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف
سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (1) بنابراین می توان گفت که
مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، نظریه (ولایت مطلقه فقیه) حضرت امام ...

نظریات مشورتی منتخب مهر ماه 95 > اداره کل حقوقی قوه قضاییه

15 فوریه 2017 ... نظر به اين كه مطابق مادّه 580 قانون تجارت، شركتهائي كه مطابق قانون تجارت به ثبت
رسيدهاند، داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشند و از جمله، اموال شركت مستقل از اموال
اشخاص ..... ضمناً قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري
قزاقستان منصرف از استرداد محكومان مالي است كه به آن اشاره اي هم نشده است./خ.

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف الف بر مبنای ...

(بند ط از ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران) .... (از قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخیص مصلحت نظام) احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری
ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به
قصد ...

ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻻن در اﻳﺮان - Stimson Center

6 نوامبر 2011 ... اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎ ﻳﮏ ﻓﺮﺻﺖ. ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮاهﻢ. ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ،. ﭘﻠﺖ ﻓﺮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮاﯼ ﺗﻔﮑﺮ. ﺧﻼق. در. ﻣﻮرد. ادﻏﺎم.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯼ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن. و. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻳﮏ ﮐﺸﻮر و. ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ان . ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. در. ﻃﯽ. ﻳﮏ ..... ﯽ. ﮐﻪ
ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻴﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ در اﻳﺮان. راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮا. ﯼ. اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل در ﺟﻤﻬﻮر.
ﯼ. اﺳﻼﻣ. ﯽ. اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر. ﯼ. از. ﮐﺸﻮرهﺎ، ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮﺳﺮاﺷﻴﺒ. ﯽ. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

: ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﺛﯿﺮ آ - دانشگاه الزهرا

ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان، اراﯾﻪ ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﯿﺪان. ﭘﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ، ﺳﺎﺧﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﺮ و ﻻﮐﻤﻦ، رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﻮﺳﺮل در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم. آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ در ﻓﻠﺴﻔﻪ. ي
ﺗﺎرﯾﺦ، در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر دوره. ي ﺗﺎرﯾﺨﯽ. (. ﻋﺼﺮ. ﻣﺸﺮوﻃ. ﻪ، ﭘﻬﻠﻮي اول و دوم، ﺟ. ﻤ. ﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ. ) ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﻔﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻫﻢ. ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم.

تجديد اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران–16/02/1387 ...

12 سپتامبر 2016 ... تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران–۱۶/۰۲/۱۳۸۷. چکیده :
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری
اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست
داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن ...

مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا - پژوهشنامه حقوق اسلامی

از این رو مطالعة جایگاه و ساختار این مرجع همراه با شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند به شناخت بهتر این حوزه از حقوق اساسی کمک کند. ...
457) به عنوان نمونه در ایالات متحده، «اصل وحدت در نظام قضایی» موجب شده‌است، قضات
دادگاه‌های عادی همانند قضات دیوان عالی در مورد انطباق اعمال قوای مقنّنه و مجریه با قانون ...

جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که براساس ولایت امر و
امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف
سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (1) بنابراین می توان گفت که
مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، نظریه (ولایت مطلقه فقیه) حضرت امام ...

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران - ديوان كيفري بين المللي و ...

مقاله حاضر به اين موضوع مي پردازد كه دولتها ي عضو و غير عضو با چه تعهدات و الزامات
داخلي و بين المللـي براي تنظيم رابطه خود با ديوان كيفري بين المللي مواجه هستند؟ ...
يعني اولاً پذيرفته اند كه عناوين مجرمانه موضوع ماده 5 - به شرح و تعريفي كه در مواد 6
تا 8 آمده است - جرم است و ثانياً اين جرائم مي تواند در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي ...

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف الف بر مبنای ...

(بند ط از ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران) .... (از قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخیص مصلحت نظام) احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری
ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به
قصد ...

Blog - سامانه قوانین و مقررات ایران اکتز

16 جولای 2017 ... ‌ماده ٢٢ – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و
نظام جمهوری اسلامی است ...... به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل
یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل
طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

تحقیق آماده در مورد تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ...

12 ا کتبر 2015 ... فایل رشته حقوق با عنوان تحقیق آماده در مورد تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی
جمهوری اسلامی ایران که جزو پر بازدید ترین فایل های رشته حقوق در جمع سایت های
پارسی زبان است، به طور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرور های پر سرعت سایت ما
از محیط اینترنت جمع اوری و لینک دانلود آن در پایین همین مطلب درج شده ...

متن کامل قانون برنامه ششم توسعه - اخبار تسنیم - Tasnim

18 مارس 2017 ... گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی از اواخر آذرماه
95 در صحن علنی مجلس بررسی شد. قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده و 128
تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه 14 اسفندماه 95 مجلس شورای اسلامی تصویب و
در تاریخ 21 اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ...

تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری
اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست
... نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در
صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط بین المللی را مورد
بحث ...

ماده 144 قانون ماليات مستقيم - بانک مالياتی ايران- قوانين ماليات ...

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس
شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۴- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا
.... اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌شود و در صورتی که
اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور
همان سال ...

ﻗﻀﺎء - ستره محکمه

1 آگوست 2016 ... ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﯾﻦ. ﻣﺎﺩﻩ ﺣﻖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ..... ﻣﺪﺕ
ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘ. ﺒﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ، ...... ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ. ، ﻧﺸﺮ ﺩﺭ ﻭﯾﺐ. ﺳﺎﯾﺖ http://lawpdf.ir/?p=14889. ﺗﺎﺭﯾﺦ. 13. /2/. 1393. ﻫـ.ﺵ. ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰﺍﯾﯽ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻗـﻮﻩ. ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ﺑﯿﺘﺎ.

تحلیل برنامه های توسعه کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامی

15 جولای 2015 ... ایران تا پیش از دهه ۱۳۳۰ شمسی فاقد هر گونه نظام سازمان یافته برنامه‌ریزی برای
توسعه کشور بود طرح‌های کم‌شمار عمرانی هم عمدتاً با سلیقه‌های فردی صاحب‌منصبان. ...
منظور اصلی وی این بود که هدف‌ها و نیازهای جامعه، شناسایی، بودجه مورد نیاز کارها برآورد،
اعتبارات در دسترس معلوم و با برقراری تناسب بین بودجه و اعتبارات، ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌بخش اول - رشد
اقتصاد ملی دانائی‌محور ‌در تعامل با اقتصاد جهانی ‌فصل اول - بسترسازی برای رشد
سریع اقتصادی ‌ماده 1 - ‌به‌منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از
نفت در ...

شیوه اجرای ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری رسید‌گی مجد‌د‌ به ...

12 مه 2017 ... بعبارتی مانند تجدید نظرخواهی یا واخواهی نیست که در خصوص هر رایی استعمال داشته
باشد. 1-تعریف اعاده دادرسی: اعاده دادرسی در لغت به معنای برگشت دادن دادرسی است. از
لحاظ حقوقی نیز همین معنا قابل پذیرش است. بدین معنا که نتیجه اعاده، تجدید
رسیدگی به موضوعی است که سابقا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است.

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران / 204762

3 آگوست 2005 ... انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری
اسلامی ایران است كه جهت تبیین این هدف كوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به ... آنان
نیز اعتبار بخشیدن به حقوقی كه استفاده از آن به وسیله صاحب حق مدتهای طولانی
متروك مانده و آن حق به وسیله دیگران مورد بهره برداری قرار گرفته را مخل ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر 133 ﻣﻮﺿ

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و. ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم (. 123. ) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري.
اﺳـﻼﻣﯽ. اﯾـﺮان ﻗـﺎﻧﻮن. اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ....
راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـ. ﺎء ﻧﻈـﺎم ﺗﺤﻘﯿـﻖ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺑﺎره ﻓﻨﺎوري.
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و. ﺗﺠﺎري. ﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ.

ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﺳـﺎﯾﺮ. دادﮔﺎه. ﻫﺎ. ی. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻧﺪارﻧﺪ . ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه دادﮔﺎه. وﯾـﮋه. دﻋـﺎوی. ﺧـﺎﻧﻮاد. ﮔﯽ. را در ﻧﻈـﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻧﺸـﺎن داده ....
اﺳﺎﺳﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤـﻮم. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص. ﺗﻌﺪادی از ﺷﻌﺐ دادﮔـﺎه. ﻫـﺎی.
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸـﺘﻢ ﻣـﺮداد. ﻣـﺎه. 1376. در. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران - حقوق اسلامی - پژوهشگاه ...

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام
جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد
287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است.
این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای
آن ...

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های ...

این مقاله برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر
ابعاد و شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. ... نبودن
تولید در این بخش، پیری جمعیت بهرهبردار در بخش کشاورزی و عدم رغبت جوانان به
فعالیت در آن سبب گردیده تا این بخش مهم اقتصادی به مرور زمان دچار ناپایداری مفرط
شود.

قانون تجارت

ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كند
كليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني وخارجي به .... اصل
وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت
ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران - کابل - قوانین

‌تبصره 4 - همطرازان مقامات مندرج در اين ماده (‌برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از
شاغل و سابق با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه از‌گذرنامه سياسي استفاده خواهند
نمود. ... ‌ماده 13 - مدت اعتبار گذرنامه سياسي و خدمت يك سال است مگر در مورد مأموران
ثابت دولت در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور كه اعتبار گذرنامه تا
خاتمه مدت ...

مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا - پژوهشنامه حقوق اسلامی

از این رو مطالعة جایگاه و ساختار این مرجع همراه با شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند به شناخت بهتر این حوزه از حقوق اساسی کمک کند. ...
457) به عنوان نمونه در ایالات متحده، «اصل وحدت در نظام قضایی» موجب شده‌است، قضات
دادگاه‌های عادی همانند قضات دیوان عالی در مورد انطباق اعمال قوای مقنّنه و مجریه با قانون ...

روش تحقیق - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هرگاه بررسي در سازمان كوچكي صورت مي گيرد و آمادگي و توانايي جمع كردن كاركنان در
يك محل وجود داشته باشد تا به پرسش‌ها پاسخ دهند اجراي حضوري بهترين روش گردآوري
اطلاعات است. امتياز اين شيوه آن است كه خود پژوهشگر مي‌تواند شخصاً پرسشنامه‌هاي
تكميل شده را در مدت زمان كوتاه گردآوري كند و هرگونه ترديدي را كه پاسخ دهندگان در مورد
هر ...

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران - حقوق اسلامی - پژوهشگاه ...

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام
جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد
287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است.
این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای
آن ...

آرشیو وکیل‌آنلاین(بخش اول)/طرح پرسش در آیتم اول - خبرگزاری میزان

... پرسش های شما نیست و پرسش‌های درج شده در این بخش حذف خواهد شد. لطفا از طرح
پرسش های خود در این بخش خودداری کرده و به آیتم "پرسش‌های حقوقی و قضایی‌تان را به
وکیل‌آنلاین بفرستید"(در بالای ستون)، مراجعه و طرح پرسش نمایید. ... مي توانيد به
جرم ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق از ايشان شكايت كنيد. فتاح. |. Iran, Islamic Republic
of.

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار - پژوهش حقوق خصوصی

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار
منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و ... در واقع، دعوای اعسار از پرداخت هزینه
دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام در صلاحیت دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدید
نظر یا فرجام را صادر نموده (ماده 505 ق.آ.د.م.) که ممکن است دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت
خوانده ...

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

27 مارس 2013 ... ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف
قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ـ . ب گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری
اسلامی ایران. پ گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور. ت گمرکهای داخلی: گمرکهای
غیرمرزی در داخل کشور. ث تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ...

تحلیل برنامه های توسعه کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامی

15 جولای 2015 ... ایران تا پیش از دهه ۱۳۳۰ شمسی فاقد هر گونه نظام سازمان یافته برنامه‌ریزی برای
توسعه کشور بود طرح‌های کم‌شمار عمرانی هم عمدتاً با سلیقه‌های فردی صاحب‌منصبان. ...
منظور اصلی وی این بود که هدف‌ها و نیازهای جامعه، شناسایی، بودجه مورد نیاز کارها برآورد،
اعتبارات در دسترس معلوم و با برقراری تناسب بین بودجه و اعتبارات، ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر 133 ﻣﻮﺿ

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و. ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم (. 123. ) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري.
اﺳـﻼﻣﯽ. اﯾـﺮان ﻗـﺎﻧﻮن. اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ....
راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـ. ﺎء ﻧﻈـﺎم ﺗﺤﻘﯿـﻖ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺑﺎره ﻓﻨﺎوري.
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و. ﺗﺠﺎري. ﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ.

مقاله در مورد بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي ... - مگ ایران

مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقي اسلامي است و وجود اين نهاد در يک نظام حقوقي مبناي
منطقي براي قرار دادن آن نظام در نظام حقوقي اسلامي تلقي مي شود . همچنين وجود نهاد «
عوض .... ۲- تجديد حيات انديشه ي حقوقي : ايجاد خانواده ي حقوق رومي – ژرمني در ارتباط
با تجديد حياتي بود که در قرنهاي دوازدهم و سيزدهم در اروپاي غربي پديد آمد . اين تجديد
حيات ...

قانون تجارت

ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كند
كليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني وخارجي به .... اصل
وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت
ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.

مرور زمان کیفری در حقوق ایران | آذرافروز دانلود

23 فوریه 2018 ... مرور زمان کیفری در حقوق ایران: Selling translation articles about مرور زمان کیفری
در حقوق ایران ~ آذرافروز دانلود ~ [آذرافروز دانلود] دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت ... دارد
نیز مورد بررسی قرارگرفته است که امید است مقدمه مناسبی برای اصلاحات بعدی این
مقررات باشد. کلمات کلیدی: مرور زمان. تجدید اعتبار. حقوق کیفری.

مقاله پژوهشی مديريت اصلاح الگوي مصرف از نگاه بخش اقتصادي - مرجع ...

از منظر اقتصادی ، اصلاح الگوی مصرف ارتباط ارگانیکی با بهبود بهره وری دارد
حرکت به سوی طراحی و اجرای نظام اقتصادی کارآمد با مولفه های ایرانیاسلامی که ....
مصرف و برآورد اعتبارات مورد نیاز را نیز در این برنامه لحاظ و نظام آماری کشور را مکلف
کرده است، علاوه بر تولید آمار و اطلاعات موردنیاز الگوی اسلامیایرانی توسعه، آمار و
...

بانكداري داخلي

بانك شاهنشاهي ايران با همين نام تا بهمن ماه سال 1327 شمسي, به جز حق نشر اسكناس از
ساير حقوق اين امتياز بهره مند بود و از آن تاريخ كه مدت شصت ساله امتياز مذكور
منقضي شد ...... 1-5- مكلفند در قبال انواع سپرده هاي دريافتي مقادير سپرده هاي
قانوني را بر مبناي نرخي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي كند نزد بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران ...

بایگانی‌های اعتبار - تحقیق مقاله پاورپوینت دانلود طرح توجیهی ...

تحقیق آماده در مورد تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 2 روز
ago علوم انسانی 0. تحقیق آماده در مورد تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری
اسلامی ایران عنوان : تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فرمت :
doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : 19 صفحه –
صفحه ...

آرشیو وکیل‌آنلاین(بخش اول)/طرح پرسش در آیتم اول - خبرگزاری میزان

... پرسش های شما نیست و پرسش‌های درج شده در این بخش حذف خواهد شد. لطفا از طرح
پرسش های خود در این بخش خودداری کرده و به آیتم "پرسش‌های حقوقی و قضایی‌تان را به
وکیل‌آنلاین بفرستید"(در بالای ستون)، مراجعه و طرح پرسش نمایید. ... مي توانيد به
جرم ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق از ايشان شكايت كنيد. فتاح. |. Iran, Islamic Republic
of.

MCCIP Portal

26 ا کتبر 2014 ... قواعد و سازوکار تدوین و آماده سازی کار تحقیقی (1) و (2) نمونه کارهای تحقیقی انجام
شده ... فقهی و حقوقی استخاره. 47, بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در استناد به
منابع فقهی و احکام شرعی در محاکم کیفری در حکومت اسلامی ..... 345, تجدید اعتبار (
مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 346, بررسی آیات قرآنی ...

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران / 204762

3 آگوست 2005 ... انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری
اسلامی ایران است كه جهت تبیین این هدف كوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به ... آنان
نیز اعتبار بخشیدن به حقوقی كه استفاده از آن به وسیله صاحب حق مدتهای طولانی
متروك مانده و آن حق به وسیله دیگران مورد بهره برداری قرار گرفته را مخل ...

دادگستری کل استان فارس > دادگستری استان > تاریخچه دادگستری ...

کشور ایران با گرویدن به اسلام در زمان خلیفه دوم تابع خلافت اسلامی گردید تحول
نظام قضائی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده گاه قضاوت از مسیر صحیح خود
منحرف می .... در قلمرو کل کشور وجود داشت والی نیز در قلمرو تحت فرمان خود از آن
برخوردار بود فقط احکام صادره توسط آنها ممکن بود توسط دیوان بیگی مورد تجدید نظر
قرار گیرد 9.

بررسي دوره موسوم به اصلاحات در نظام سياسي ايران - دانشگاه معارف اسلامي

پرسش اصلي تحقيق حاضر، اين است كه آيا ديدگاه ها و همچنين عملكرد اصلاح طلبان در
دوره موسوم به اصلاحات، مطابق با قانون اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران بوده
است یا خیر؟ فرضيه اصلي ... موضوع اصلاحات به همراه پیچیدگی های خاص خود در هر
زمان، يکي از موضوع هایی است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به طور جدي مطرح
شد.

جنگ تحمیلی و هویت ملی

مسئله‌ای که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته این است که آیا جنگ تحمیلی بر این
هویت ملی تأثیر گذاشته بود یا اینکه چه در سطح گفتمانی و چه در سطح لایه‌های مختلف
... این اصول کلی که در فرهنگ شیعه ریشه دارند به عوامل تعریف کننده‌ هویت جمهوری
اسلامی ایران در نظام بین‌الملل تبدیل شده و به شکل آشکار در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ...

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار - پژوهش حقوق خصوصی

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار
منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و ... در واقع، دعوای اعسار از پرداخت هزینه
دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام در صلاحیت دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدید
نظر یا فرجام را صادر نموده (ماده 505 ق.آ.د.م.) که ممکن است دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت
خوانده ...

اسطوره خمینی چگونه ساخته شد و از آن چه به جا مانده است؟ | رادیو زمانه

2 ژوئن 2014 ... تخصص و آگاهی ما، هنر ما، قلم و قدم ما، اندیشه و بیان ما، و اگر لازم باشد، تا آخرین قطره
خون ما در راه انقلاب، در راه دفاع از جمهوری اسلامی ایران، در راه دفاع از میهن .... کشف
الاسرار و ولایت فقیه آیت‌الله خمینی برای شیعیان می‌توانست معنا دار باشد، نه اهل
تسنن که به نصب الهی ائمه شیعیان، امام دوازدهم غایب و جانشین امام زمان باور ...

ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺮان

7 آگوست 2009 ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد، ﺷﻤﺎره. 1. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1388. 101. ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي. ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر اﯾﺮان. دﮐﺘﺮ. ﻋﻠﯽ. ﺻﺎﻟﺢ. آﺑﺎدي.. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: /8. /3. 1388. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 16 ..... در
راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺳـﻨﺪ. ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز. 20. ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد
ﺣﺲ. ﻣﯽ. ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ. ،. ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﺑﺎ اﺑﻼغ. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي. ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم درﺑـﺎره اﺻـﻞ.

ﻧﻘﺶ ﮐﺎراﺋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر - دانشنامه حقوق اقتصادی

28 نوامبر 2013 ... زﻣـﺎن. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ. ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ.
آن، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ. و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدي دارد، اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ. ﺷﻮد ...
system causes to increase trade costs, and so, violates the business environment
. By ...... ﮐـﺎراﯾﯽ ﻧﻈـﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ و رﺗﺒـﻪ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان از ﻟﺤـﺎظ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴـﺐ.

مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید - اداره کل زندانهای استان ...

9 فوریه 2016 ... تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۶۱ سيستم قانوني ايران
جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه¬بندي مي¬شد (منظور ... ۱-
۱بیان مسله تحقیق يكي از مهمترين معضلات پيش روي نظام قضايي كشور جهت كاهش
مجازات حبس استفاده از مجازاتهاي جايگزين و استفاده از تدابيري چون ...

ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران - تحقیقات حقوقی آزاد

این مقاله خارج هستند. بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت
اجراهای کیفری. می باشد و در این مقاله سعی می شود به اختلاف این دوضمانت اجرا ....
نقض قواعد مقرراتی که به منظور حفظ حیثیت، شان و اعتبار مجموعه نظام اداری و ....
جمهوری اسلامی ایران وظایفی بر عهده دولت قرار داده شده که جزء خدمات عمومی است و دولت
موظف شده.

روش تحقیق - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هرگاه بررسي در سازمان كوچكي صورت مي گيرد و آمادگي و توانايي جمع كردن كاركنان در
يك محل وجود داشته باشد تا به پرسش‌ها پاسخ دهند اجراي حضوري بهترين روش گردآوري
اطلاعات است. امتياز اين شيوه آن است كه خود پژوهشگر مي‌تواند شخصاً پرسشنامه‌هاي
تكميل شده را در مدت زمان كوتاه گردآوري كند و هرگونه ترديدي را كه پاسخ دهندگان در مورد
هر ...

Blog - سامانه قوانین و مقررات ایران اکتز

16 جولای 2017 ... ‌ماده ٢٢ – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و
نظام جمهوری اسلامی است ...... به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل
یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل
طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

دادگستری کل استان فارس > دادگستری استان > تاریخچه دادگستری ...

کشور ایران با گرویدن به اسلام در زمان خلیفه دوم تابع خلافت اسلامی گردید تحول
نظام قضائی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده گاه قضاوت از مسیر صحیح خود
منحرف می .... در قلمرو کل کشور وجود داشت والی نیز در قلمرو تحت فرمان خود از آن
برخوردار بود فقط احکام صادره توسط آنها ممکن بود توسط دیوان بیگی مورد تجدید نظر
قرار گیرد 9.

مقاله پژوهشی مديريت اصلاح الگوي مصرف از نگاه بخش اقتصادي - مرجع ...

از منظر اقتصادی ، اصلاح الگوی مصرف ارتباط ارگانیکی با بهبود بهره وری دارد
حرکت به سوی طراحی و اجرای نظام اقتصادی کارآمد با مولفه های ایرانیاسلامی که ....
مصرف و برآورد اعتبارات مورد نیاز را نیز در این برنامه لحاظ و نظام آماری کشور را مکلف
کرده است، علاوه بر تولید آمار و اطلاعات موردنیاز الگوی اسلامیایرانی توسعه، آمار و
...

ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﺮان

7 آگوست 2009 ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد، ﺷﻤﺎره. 1. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1388. 101. ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي. ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر اﯾﺮان. دﮐﺘﺮ. ﻋﻠﯽ. ﺻﺎﻟﺢ. آﺑﺎدي.. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: /8. /3. 1388. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 16 ..... در
راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺳـﻨﺪ. ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز. 20. ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد
ﺣﺲ. ﻣﯽ. ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ. ،. ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﺑﺎ اﺑﻼغ. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي. ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم درﺑـﺎره اﺻـﻞ.

ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﺳـﺎﯾﺮ. دادﮔﺎه. ﻫﺎ. ی. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻧﺪارﻧﺪ . ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه دادﮔﺎه. وﯾـﮋه. دﻋـﺎوی. ﺧـﺎﻧﻮاد. ﮔﯽ. را در ﻧﻈـﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻧﺸـﺎن داده ....
اﺳﺎﺳﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤـﻮم. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص. ﺗﻌﺪادی از ﺷﻌﺐ دادﮔـﺎه. ﻫـﺎی.
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸـﺘﻢ ﻣـﺮداد. ﻣـﺎه. 1376. در. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.

ﻧﻘﺶ ﮐﺎراﺋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر - دانشنامه حقوق اقتصادی

28 نوامبر 2013 ... زﻣـﺎن. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ. ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ.
آن، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ. و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدي دارد، اﺻﻼح اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ. ﺷﻮد ...
system causes to increase trade costs, and so, violates the business environment
. By ...... ﮐـﺎراﯾﯽ ﻧﻈـﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ و رﺗﺒـﻪ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان از ﻟﺤـﺎظ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴـﺐ.

آراء وحدت رویه کیفری - چتر دانش

با این تفسیر مجموعه حاضر که شامل آراء وحدت رویه کیفری پرکاربرد میباشد،
میتواند مورد استفاده دانشجویان و فارغالتحصیلان حقوق در آزمونهای حقوقی و همچنین
وکلا، .... از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي كه از
تاريخ ۱/۸/۱۳۷۴ لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي
قانون مجازات ...

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف الف بر مبنای ...

(بند ط از ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران) .... (از قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخیص مصلحت نظام) احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری
ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به
قصد ...

روش تحقیق - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هرگاه بررسي در سازمان كوچكي صورت مي گيرد و آمادگي و توانايي جمع كردن كاركنان در
يك محل وجود داشته باشد تا به پرسش‌ها پاسخ دهند اجراي حضوري بهترين روش گردآوري
اطلاعات است. امتياز اين شيوه آن است كه خود پژوهشگر مي‌تواند شخصاً پرسشنامه‌هاي
تكميل شده را در مدت زمان كوتاه گردآوري كند و هرگونه ترديدي را كه پاسخ دهندگان در مورد
هر ...

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران / 204762

3 آگوست 2005 ... انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری
اسلامی ایران است كه جهت تبیین این هدف كوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به ... آنان
نیز اعتبار بخشیدن به حقوقی كه استفاده از آن به وسیله صاحب حق مدتهای طولانی
متروك مانده و آن حق به وسیله دیگران مورد بهره برداری قرار گرفته را مخل ...

اسطوره خمینی چگونه ساخته شد و از آن چه به جا مانده است؟ | رادیو زمانه

2 ژوئن 2014 ... تخصص و آگاهی ما، هنر ما، قلم و قدم ما، اندیشه و بیان ما، و اگر لازم باشد، تا آخرین قطره
خون ما در راه انقلاب، در راه دفاع از جمهوری اسلامی ایران، در راه دفاع از میهن .... کشف
الاسرار و ولایت فقیه آیت‌الله خمینی برای شیعیان می‌توانست معنا دار باشد، نه اهل
تسنن که به نصب الهی ائمه شیعیان، امام دوازدهم غایب و جانشین امام زمان باور ...

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟ | محسن کدیور

17 سپتامبر 2017 ... «بیانیه جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران درباره لایحه قصاص» در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۹ در
روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده است. ... کنونی ایران با روشن بینی که شایسته
شئون دولتمردان جامعه انقلابی است بدون آنکه به فلسفه تشریعی موازین اسلام و روح
احکام ارزنده آن لطمه ای وارد آید این لایحه مورد تجدید نظر قرار گیرد. ۱.

مرور زمان کیفری در حقوق ایران | دانش دانلود

25 فوریه 2018 ... مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرورزمان
کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی .... فصل
چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری
اسلامی ایران ... دانلود مقاله تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر.

پاورپوینت درس 8 و 9 مطالعات پنجم ( راه ها و حمل و نقل )

دانلود پاورپوینت معماری مدرن متاخر

دانلود تحقیق ارتباط از نظر ارسطو

پاورپوینت ديسكهاي نرم

حل عددی معادله موج درجه دوم دو بعدی با روش صریح با کد MATLAB

اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري خانم محمدي Copy

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 79 ص

پاورپوینت درس 1 فلسفه پایه یازدهم ( فلسفه چیست ) رشته انسانی و معارف

پاورپوینت درس 1 فلسفه پایه یازدهم ( فلسفه چیست ) رشته انسانی و معارف

پاورپوینت تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی