دانلود رایگان


اصل عدم مداخله در حقوق بشر - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله اصل عدم مداخله در حقوق بشر , دانلود پایان نامه اصل عدم مداخله در حقوق بشر , دانلود جزوه اصل عدم مداخله در حقوق بشر

دانلود رایگان اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر قسمتی از محتوا:
مقدمه
مفهوم حقوق بشر بين الملل از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين عدم مداخله [1] به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي صلاحيت داخلي 3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين هاي مختلف ارائه مي گردد و با بررسي روابط شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي ها را نمايان مي سازد. اين پيچيدگي ها بتدريج تشديد مي يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع اي را كه تشخيص داده مي شود قابل حمايت است را مشخص مي كند. سپس چگونگي تحول مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي گيرد را مورد بررسي قرار مي دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه ها ، عملكرد ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي گيرد.
یک پیشنهاد ویژه بجای پرداخت 2500 تومان برای این تک پروژه میتونید هزاران فایل حقوقی را یکجا دانلود کنید .لطفا از محصول ما دیدن کنید
محصول هزاران فایل حقوقی فوق العاده
دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر دانلود تحقیق در مورد اصل عدم مداخله در حقوق بشر


دانلود مقاله اصل عدم مداخله در حقوق بشر


دانلود پایان نامه اصل عدم مداخله در حقوق بشر


دانلود جزوه اصل عدم مداخله در حقوق بشر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جهاني شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوريه

10 مه 2016 ... جهاني شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوريه. 1 لیال رئیسی دزکی. * 2 محمد
کفاش نیری. 1. استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، ایران. 2.
دانشجوی دکترا روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، ایران.
چكيده. جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعامالت و روابط انسانی، باعث ارتقای ...

تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل - مطالعات روابط بین الملل

نتیجه رویکرد جدید آمریکا، مداخله نظامی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان از اعتبار
تنها مرجع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی کاست و اصل "عدم مداخله" را نیز خدشه‌دار نمود. در
حال حاضر با معرفی اصول حقوق بشر به عنوان قاعده آمره، از نظر حقوقی نه تنها حکومتها
بایستی آن را رعایت نمایند بلکه در خاتمه دادن به نقض آن نیز مکلف شده‌اند.

بررسی حقوقی مشروعیت مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن

عدم مشروعیت مداخله عربستان سعودی در یمن از چهار دیدگاه حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل،
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه قابل بررسی است. ... در این قانون دو راه برای
مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروهای نظامی سایر دول در تثبیت امور داخلی یمن
وجود دارد: نخست؛ تصویب مجلس( اصل 37)، و دیگری تصویب شورای دفاع ملی به
ریاست رییس ...

تحول مفهوم مداخله بشردوستانه در روابط بین‌الملل

مداخله بشردوستانه در جامعه بین‌المللی به مثابه قاعده، سخت‌ترین آزمایش برای جامعه
مذکور است که بر اساس اصول حاکمیت، عدم مداخله و عدم استفاده از زور پایه‌ریزی شده
است. با جهانی شدن مقوله حقوق بشر و توجه ویژه به دوری گزیدن از نسل‌کشی، شکنجه و
تجاوز به حقوق اولیه انسان ها، این اصل انسان دوستانه، با اصول حاکمیت و عدم مداخله
تعارض ...

تقابل حق دعوت به مداخله، حق تعیین سرنوشت مردم، دموکراسی، جنگ ...

این قطعنامه که در سال 1975 منتشر گردیده است در مقدمه آن با اشاره به شدت و خطرات
جنگ داخلی و تاثیراتی که این جنگ‌ها بر منافع سایر دولت‌ها دارد و ممکن است منجر به
یک جنگ بین المللی گردد، اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل را مورد تاکید قرار می‌دهد.
در این قطعنامه، به غیر از برخی کمک‌های بشر دوستانه، کمک‌های فنی و اقتصادی بی
تاثیر ...

مسئولیت بین المللی دولت ها بابت نقض حقوق بشر | شبکه اجتماعی ...

اعضای موسسه حقوق بین المللی در اجلاس «سن ژاک دو کمبوستل» در ماه سپتامبر سال
1989 قطعنامه ای تحت عنوان «حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها»
تصویب نمودند که ماده ی 1 آن به شرح زیر انشاء شده است : «حقوق بشر تجلی بارز
کرامت انسانی می باشند. تکلیف دولت ها به تضمین رعایت آنها ناشی از شناخت همین ...

اصول بنیادین حقوق بین الملل - خراسان زمین

براه اندازی جنگها در سرزمین کشورهای دیگر برخلاف قانونها و مقرره های بین المللی،
مداخله آشکار در امور داخلی دیگران، نقض حقوق بشر از جمله نقض تعهدات بین المللی
دربارۀ حقوق اسیران جنگی، ترساندن دیگران به جنگ و .... مانند، اصل برابری حاکمیت
دولتها، اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن، اصل حل مسالمت آمیز اختلافهای بین
المللی.

2- ظهور طرحی نو »دکترین مسئولیت برای حمایت

«حمایت از حقوق بشر»، در رابطه با اصول پذیرفته. شده حقوق جهانی مانند: حاکمیت
کشورها و اصل عدم. مداخله در حالی به بار نشستن است. ایجاد دکترین. تنش زدای
مسئولیت برای حمایت در پی این مهم است. تا برای حمایتی سیستماتیک از حقوق بشر
و اجرای. قانونی، منطقی و هدفمند مداخله بشردوستانه طریقی. در آخرین دهه قرن بیستم
میلادی، ...

پایان نامه اصل عدم مداخله حقوق بشر

در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت
مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل
حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم
مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را
...

کریمه بخشی از روسیه - Sputnik Iran

7 دسامبر 2016 ... موضوعی که می خواهم اضافه بکنم و اساتید حقوق بین الملل در ایران هم بر آن تاکید می
کنند،اصل عدم مداخله است که به لحاظ حقوق بشر تا حد زیادی رنگ خودش را باخته است.
رنگ باختن اصل مداخله و حاکم شدن اصل مداخله بشر دوستانه که در حال پیوند با اصل
مسئولیت حمایت است، حکایت از آن دارد که اگر کشوری مسئولیت اولیه ...

حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل ...

30 مارس 2015 ... بر این اساس در هر جامعه‌ای عدم تعرض به حقوق قانونی افراد تحت حمایت قرار داشته و
تضمین می‌شود. ... نظام دولت محوری که هدف آن احترام به حاکمیت و اصل عدم مداخله است. ....
این رویکرد از آن جهت در این تحقیق حائز اهمیت است که نتیجه‌ آن در بررسی حق دادخواهی
و جبران خسارت قربانیان ایرانی نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق ...

مداخله بشردوستانه شوراي امنيت/ کیوان ابراهیمی - نیکاخبرنیکاخبر

19 مه 2014 ... ظهور دکترين مسئوليت حمايت به عنوان مجوزي براي دخالت در موارد نقض گسترده¬ي
حقوق بشر مي‌تواند به عنوان راهکاري براي اين شورا در مقابل سوءاستفاده‌ي دولت‌ها از
اصل عدم مداخله تلقي گردد. در اين مقاله سعي مي‌شود تا مداخله شوراي امنيت را در رابطه با
نقض گسترده حقوق بشر با استناد به دکترين مسئوليت حمايت موجه ...

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل (مطالعه تطبیقی)

بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری
کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم
مداخله در ‌جنگ‌های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق
بین‌الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می‌‌شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر
دوستانه دو ...

حقوق بشر بایگانی‌ها حقوق بین الملل بشر دوستانه - حقوق بشر

30 ژانويه 2014 ... اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به
صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل
به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در
برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد ...

گزارش نشست تخصصی «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله - انجمن ایرانی ...

6 آوريل 2016 ... من باب مثال، حقوق بشر یک امر داخلی و مربوط به دولت و اتباعش بود، الان دیگر مفهوم
داخلی ندارد و در صلاحیت داخلی نیست. اگر اصل عدم مداخله را بخواهیم در اسناد بین
المللی ببینیم، علاوه بر منشور می توانیم در معاهدات آن را ببینیم، اگر چه هیچ معاهده ای
نداریم که به طور اخص به این امر پرداخته باشد اما در تعدادی از معاهدات یا ...

اسلام تايمز - بررسی مشروعیت اقدامات ناتو از دیدگاه حقوق بین الملل

10 مه 2014 ... زمانی که کشورها طبق قواعد حقوق بشر با اتباع خود رفتار نمی کنند تهدیدی علیه
صلح و امنیت بین المللی تلقی شده است. .... بهتر است نقش سازمان های منطقه ای
خصوصا در منازعات داخلی و بین الملل بدلیل مرتبط بودن با حاکمیت کشورها و اصل عدم
مداخله در امور داخلی، حتی الامکان به مواردی محدود گردد که سازمان ملل متحد به ...

استقلال ، دموكراسي و حقوق بشر - Zendagi

مسالة حقوق بشر كه ارتباط تنگاتنگي با مفهموم دمكراسي دارد مفهوم سنتي حاكميت را
به شدت تحت تاثير قرار داده است و در حقيقت نخستين ضربه به حاكميت ملي و بعد
خارجي آن (استقلال) از ناحيه مدافعان حقوق بشر انجام گرفت. تحت تاثير نظريه هاي
جديد حمايت از حقوق بشر است كه اصل عدم مداخله در روابط دولتها باشهروندان زير پا
گذاشته ...

پایان نامه های حقوق بین الملل

بررسی مجازاتهای بدنی درحقوق بین الملل واسلام باتوجه به مفاهیم حقوق بشر.
عباسعلی ... 15, عدم مداخله در امور کشورهای دیگر از نظر اسلام و حقوق بین الملل, جعفر
زنگنه شهرکی, عباسعلی عمید زنجانی, 1387. 16, برابری ... اصل عدم مداخله در امور
داخلی کشورها (با توجه به مسئله سوریه و بحرین), مهدی معظمی گودرزی, علیرضا دیهیم,
1392.

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل (مطالعه تطبیقی)

بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری
کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم
مداخله در ‌جنگ‌های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق
بین‌الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می‌‌شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر
دوستانه دو ...

ÍãÇíÊ Èíä Çáãááí ÇÒÍÞæÞ ÈÔÑ æ «ÍÇßãíÊ ÏæáÊåÇ»1

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ،. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻗﺎﻫﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺗﺒﺎع و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ در رواﺑﻂ
داﺧﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ دو. اﺻﻞ. « اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ. و ». « ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ. » از
ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻇﻬﻮر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ارزﺷﻬﺎی ﻧﻮﻋﯽ در ﭘﺮﺗﻮ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﺎی ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از. ﺗﺠﺎرب و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮاﻧﺒﺎر و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺣﯿﺎت آدﻣﯽ، و ﺗﺮﻗﯿﺎت ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺻﻨﺎﯾﻊ و
...

پرتال جامع علوم انسانی - جهانی شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران ...

چکیده: جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و
جایگاه فرد انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد
حقوق بشری به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل
حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات ...

مداخله بشر دوستانه و حاکمیت دولت ها - سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه

26 مه 2015 ... اصول عدم مداخله، عدم توسل به زور و تساوی حاکمیت ها نیز به عنوان عناصر دیگر
حاکمیت قانون، سه قاعده مهم نظام دهنده روابط بین الملل محسوب می شوند. اصل عدم مداخله
در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل مبتنی بر حاکمیت،
برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل، تکلیفی حقوقی بر دولت ها ...

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل (مطالعه تطبیقی)

بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری
کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم
مداخله در ‌جنگ‌های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق
بین‌الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می‌‌شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر
دوستانه دو ...

اعلامیه جهانی حقوق بشر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در
تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. .... اعضای خانواده بشری و
حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد،
عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح
بشریت ...

حقوق بشر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون
جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و ....
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه
بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور
زیر را ...

دکتر حمید زنگنه - مداخله بشر دوستانه و حاکميت دولت ها

18 دسامبر 1988 ... از سوي ديگر، گروهي نيز از تفسير مضيق و محدود اصل عدم مداخله حمايت مي کنند. به
اعتقاد اين عده، تفسير موسع اصل حاکميت و تفسير مشابهي از اصل عدم مداخله، ديگر
پاسخگوي تقاضاهاي روز افزون بين المللي شدن مسؤوليت کشورها در قبال حفظ صلح و
امنيت بين المللي و حمايت از حقوق بشر نيست. اگر چنين مسؤوليت ...

اصل عدم مداخله در امور کشورها در حقوق بین‌الملل - ایسنا

17 سپتامبر 2013 ... یک استاد دانشگاه گفت: شاه کلید حل معضل در سوریه، احترام موثر و واقعی به حقوق
بشر است.

نامشروع بودن مداخله نظامی در سوریه از منظر حقوق بین الملل معاصر | مجمع ...

3 سپتامبر 2013 ... در این رابطه، تسلیح و تجهیز گروههای داخلی یک کشور به منظور اقدام نظامی علیه دولت
حاکم نیز به عنوان نقض اصل عدم مداخله در روابط بین المللی شناخته شد که ... این رویه
توجیه آفرینی از بهانه های مرتبط با محدودسازی کمونیسم گرفته تا نجات جان اتباع،
مقابله با تروریسم یا حمایت از حقوق بشر، کنار گذاشته نشده است.

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل (مطالعه تطبیقی)

بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری
کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم
مداخله در ‌جنگ‌های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق
بین‌الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می‌‌شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر
دوستانه دو ...

استقلال ، دموكراسي و حقوق بشر - Zendagi

مسالة حقوق بشر كه ارتباط تنگاتنگي با مفهموم دمكراسي دارد مفهوم سنتي حاكميت را
به شدت تحت تاثير قرار داده است و در حقيقت نخستين ضربه به حاكميت ملي و بعد
خارجي آن (استقلال) از ناحيه مدافعان حقوق بشر انجام گرفت. تحت تاثير نظريه هاي
جديد حمايت از حقوق بشر است كه اصل عدم مداخله در روابط دولتها باشهروندان زير پا
گذاشته ...

بررسي تطبيقي حمايت ازحقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر ...

15 جولای 2010 ... بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر. سيدابراهيم
حسينى. چكيده. اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر
روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل
معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به ...

ها اصل حق تعیین سرنوشت ملت حقوق بشر و نقض بررسی یمن سعودی در ...

پرتو تحوالت نظام حقوقی بین المللی می توان به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و
اصولی چون حق خلق ها در. تعیین سرنوشت خود اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها
و اصل حاکمیت دولت ها اشاره دارد، حوادث. و رخدادهایی که موجب ایج. اد چنین تحوالتی در
عرصه حقوق بین الملل شده است، بسیار است، در دهه های گذشته. رهایی از استعمار از
عوامل ...

دکتر سید مصطفی میرمحمدی - دو فصلنامه حقوق بشر - اعضای هیات ...

4- حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی)، (ترجمه شده به زبان های:
عربی وانگلیسی)، یونیسف و مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، 1394، اثر
شایسته تحسین هفدهمین کتاب سال حوزه 1394؛. 5- مروری بر مکاتب فلسفی حقوق
بین الملل: مقاله رئالیسم سیاسی، میزان، 1389؛. 6- اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین
الملل، ...

تقابل حق دعوت به مداخله، حق تعیین سرنوشت مردم، دموکراسی، جنگ ...

این قطعنامه که در سال 1975 منتشر گردیده است در مقدمه آن با اشاره به شدت و خطرات
جنگ داخلی و تاثیراتی که این جنگ‌ها بر منافع سایر دولت‌ها دارد و ممکن است منجر به
یک جنگ بین المللی گردد، اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل را مورد تاکید قرار می‌دهد.
در این قطعنامه، به غیر از برخی کمک‌های بشر دوستانه، کمک‌های فنی و اقتصادی بی
تاثیر ...

مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر | سونکا | تحقیقات حقوقی

مجازات اعدام که در قرن وسطا امتیاز حکمرانان و ابزار کیفری و سیاست جنایی کشورها در
طول قرنها به شمار می آمد و حاکميت ملی آن را در برابر جامعه بین المللی در انحصار خود
داشت و نيز مقررات مشهور بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد متعرض آن شده بود، اخيرا موضوع
حقوق بین الملل عمومی درآمده و از قید اصل کهن "عدم مداخله در امور دولتها" رهایی یافته
است ...

باشگاه اندیشه › حاکمیت و مداخله بشردوستانه(1)

از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به
اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر
پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و
امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو
...

مداخله بشر دوستانه و حاکمیت دولت ها - سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه

26 مه 2015 ... اصول عدم مداخله، عدم توسل به زور و تساوی حاکمیت ها نیز به عنوان عناصر دیگر
حاکمیت قانون، سه قاعده مهم نظام دهنده روابط بین الملل محسوب می شوند. اصل عدم مداخله
در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل مبتنی بر حاکمیت،
برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل، تکلیفی حقوقی بر دولت ها ...

باشگاه اندیشه › حاکمیت و مداخله بشردوستانه(1)

از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به
اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر
پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و
امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو
...

من و حقوق - اصل عدم مداخله

اصل عدم مداخله می‌تواند دربارهء برخی دیگر از تابعان حقوق بین‌الملل مطرح شود مانند عدم
مداخله سازمانها در امور کشورها(مثل بند 7 مادهء 2 منشور)،ممنوعیت‌ مداخله شرکتهای فراملی
در امور .... 2)نظریه زیست‌شناختی حقوق:طرفداران این نظریه معتقدند که حقوق مولود
قانون‌ زیست‌شناختی جوامع بشری است یعنی وقایع اجتماعی قواعد را به‌وجود می‌آورد،
اخلاق ...

باشگاه اندیشه › حاکمیت و مداخله بشردوستانه(1)

از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به
اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر
پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و
امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو
...

تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر بحران سوریه

چکیده جهانی‌شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط
انسانی بر جای می‌گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن
مترتب است، از توجه ویژه‌ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین‌المللی
برخوردار گردد، به گونه‌ای که شاهد جهانی‌شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن
هستیم. بر این ...

اصول بنیادین حقوق بین الملل - خراسان زمین

براه اندازی جنگها در سرزمین کشورهای دیگر برخلاف قانونها و مقرره های بین المللی،
مداخله آشکار در امور داخلی دیگران، نقض حقوق بشر از جمله نقض تعهدات بین المللی
دربارۀ حقوق اسیران جنگی، ترساندن دیگران به جنگ و .... مانند، اصل برابری حاکمیت
دولتها، اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن، اصل حل مسالمت آمیز اختلافهای بین
المللی.

برخورد گزینشی آمریکا با موضوع حقوق بشر به مثابه یک ابزار سیاسی

2 جولای 2016 ... هرچند نتیجه خوبی برای سایر کشورها ممکن است دست دهد اما بازیچه قرادادن قواعد حقوق
بشری به ضرر تمامی کشورهای خاورمیانه تمام می شود چرا که ممکن است همین اصل عدم
مداخله که مورد پذیرش حقوق بین الملل است با همین استدلالات مورد خدشه قرار گیرد و
نفوذ و اعمال نظر در درون حاکمیت دیگری را برای آنان ایجاب کند. و این نیز ...

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل (مطالعه تطبیقی)

بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری
کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم
مداخله در ‌جنگ‌های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق
بین‌الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می‌‌شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر
دوستانه دو ...

ها اصل حق تعیین سرنوشت ملت حقوق بشر و نقض بررسی یمن سعودی در ...

پرتو تحوالت نظام حقوقی بین المللی می توان به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و
اصولی چون حق خلق ها در. تعیین سرنوشت خود اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها
و اصل حاکمیت دولت ها اشاره دارد، حوادث. و رخدادهایی که موجب ایج. اد چنین تحوالتی در
عرصه حقوق بین الملل شده است، بسیار است، در دهه های گذشته. رهایی از استعمار از
عوامل ...

مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء - فصلنامه مطالعات حقوق ...

به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور
مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و
مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات
سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که ...

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها - دانلود پایان نامه ...

ب – حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ……………12 ج- توسعه حقوق بین الملل و
حاکمیت دولت ها …………..13 بند2- اصل عدم مداخله و تعدیل آن ………………14 مبحث
دوم: تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه ………….17 گفتار اول: مفهوم و
تعریف مداخله بشردوستانه ………….17 بند1- مفهوم مداخله ………….17 بند2- تعریف
مداخله ...

تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر بحران سوریه

چکیده جهانی‌شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط
انسانی بر جای می‌گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن
مترتب است، از توجه ویژه‌ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین‌المللی
برخوردار گردد، به گونه‌ای که شاهد جهانی‌شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن
هستیم. بر این ...

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات - ویکی‌نبشته

27 فوریه 2017 ... با درنظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی
حقوق ملت‌ها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال
آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور و
اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد،. با اعتقاد ...

دانلود پایان نامه : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها ...

10 آگوست 2016 ... از سوی دیگرگروهی نیز از تفسیر مضیق ومحدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به
اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت وتفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر
پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسئولیت کشورها در قبال حفظ صلح
وامنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست[3]. اصل عدم مداخله به ...

بررسی ابعاد حقوقی تهدیدات و تجاوزات آمریکا علیه سوریه - مشرق نیوز

10 جولای 2017 ... با عنایت به تاکید و تکرار مفهوم اصل عدم مداخله در اسناد بین‌الملل که به نمونه‌های از آن
اشاره شد و با توجه به رویه دیوان بین‌الملل دادگستری مداخله یک عضو ملل متحد با
تشخیص خودش در امور‌داخلی یک کشور دیگر ملل متحد قطعا پذیرفته نیست، اما مداخله
شورای امنیت در صورت نقض فاحش حقوق‌بشر بطور گسترده و ...

اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل - جام غور

اصل عدم مداخله پیوند تنگاتنگ با اصلهای دیگر حقوق بین الملل چون اصل عدم توسل
به زور، اصل صلح آمیز اختلافهای بین المللی، اصل برابری حاکمیت، اصل تعیین حق
سرنوشت، اصل همکاری بین المللی و غیره .... از سوی دیگر کمتر کشوری را میتوان
یافت که بگوید حقوق بشر را نمیپذیرد، هرچند در محتوای آن دیدگاهای متفاوت داشته
باشد.

تجاوز و دفاع در حقوق بين الملل

مبحث هفتم - مداخلات بشر دوستانه در حقوق بين الملل. ملحقات .... لذا دولت متجاوز نمى
تواند با توسل به عدم عضويت دولت قربانى در سازمان ملل متّحد، از شمول ... تجاوز
محسوب مى شود و در حقوق بين الملل، هيچ جايگاهى ندارد. اين يك اصل پذيرفته شده
حقوق بين الملل است كه دفاع پيش گيرانه يا حمله پيش گيرانه عملى غيرقانونى است
.[5]. ب: حالت ...

نقش شوراي امنيت در، ارتقاي حقوق بشر با توجه به قاعده آمره و تعهدات ...

دومين مانع، تفسير انحصاري از مفاهيم حقوق بشري موجب شده كه فقط شخص متضرر از
نقض، ذينفع تلقي گردد. به نظر ما سازوكار رفع اين دو مانع مي‌تواند با دو رويكرد از
ميان برداشته شود. دو رويكرد عبارتند از تفسير موسع از اصل عدم مداخله توسط اعضاي
سازمان ملل و گسترش تفسير فصل هفتم منشور و همچنين تلقي حداقل برخي از قواعد ...

بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولت ها در عصر ...

اعضای مؤسسه حقوق بین الملل نیز در قطعنامه ی یاد شده در مورد حمایت از حقوق. بشر و
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به این مفهوم توجه کرده اند. در مادۀ. یک قطعنامه ی
مزبور آمده است: »حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی است و تکلیف. دولت ها برای
تضمین رعایت آن ها، ناشی از شناخت همین کرامتی است که منشور ملل. متحد و اعالمیۀ
جهانی حقوق ...

اسلام تايمز - بررسی مشروعیت اقدامات ناتو از دیدگاه حقوق بین الملل

10 مه 2014 ... زمانی که کشورها طبق قواعد حقوق بشر با اتباع خود رفتار نمی کنند تهدیدی علیه
صلح و امنیت بین المللی تلقی شده است. .... بهتر است نقش سازمان های منطقه ای
خصوصا در منازعات داخلی و بین الملل بدلیل مرتبط بودن با حاکمیت کشورها و اصل عدم
مداخله در امور داخلی، حتی الامکان به مواردی محدود گردد که سازمان ملل متحد به ...

تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر بحران سوریه

چکیده جهانی‌شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط
انسانی بر جای می‌گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن
مترتب است، از توجه ویژه‌ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین‌المللی
برخوردار گردد، به گونه‌ای که شاهد جهانی‌شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن
هستیم. بر این ...

مسئولیت حمایت در حقوق بشر بین الملل - روزنامه پیام ما کرمان

18 ژانويه 2016 ... مسئولیت حمایت یا حفاظت ( R2P یا RtoP) مخفف Responsibility to Porotect یکی از
اشکال حمایت بشر دوستانه سازمان ملل از اتباع برخی کشورها در برابر نسل کشی ،
جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و پاک سازی قومی می باشد ، این مسئولیت
استثنایی بر اصولی چون «حق حاکمیت» ، «برابری دولت ها» و « عدم مداخله ...

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل (مطالعه تطبیقی)

بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری
کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم
مداخله در ‌جنگ‌های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق
بین‌الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می‌‌شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر
دوستانه دو ...

مداخله بشر دوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور

در حقوق بین الملل سنتی، مداخله بشردوستانه با مشکل زیادی مواجه نبود زیرا توسل به
زور بطور کلی ممنوع نشده بود. اما با تدوین تدریجی اصول ممنوع کننده کاربرد زور در
روابط بین المللی از جمله در میثاق جامعه ملل، پیمان بریان - کلوگ، و تکمیل آنها در
منشور ملل متحد و همچنین تاکید در دوران پس از منشور، بر اصل عدم مداخله و عدم توسل به
زور، ...

مداخله بشر دوستانه | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... دولت، شوراي امنيت، اصل عدم مداخله، اصل منع توسل به زور، نقض حقوق بشر. نویسنده :
احمدرضا سليمان‌زاده دفاع از انسان و انسانیت، هدف اصلی ونه.

پیام آفتاب - حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت

صاحبان این نظریه بر این گمانند که اساساً حمایت از حقوق بشر ، موضوعی داخلی بوده و
تحقیقاً یک موضوع مناسب و اساسی نیست تا از قبیل سیاست خارجی تعقیب شود .
اصل « عدم مداخله در امور داخلی دولتها » اولویت موضوعات و مسائل حقوق بشر را ( به عنوان
موضوعی اساساً داخلی » فرض می گیرد.[۱۶] اگر کسی این استدلال را به « هدلی بال ...

دخالت بشردوستانه

نویسنده تلاش کرده تا به بافت‌های هنجاری و تاریخی لازم برای استفاده از اصل مذکور،
نحوه مداخله ناتو در لیبی، پیامدهای این مداخله بر مداخله بشردوستانه در سوریه و نحوه
مواجهه ... در بخشی از این نوشتار اقدامات لازم بشردوستانه و پویایی سیاست بین‌الملل
بررسی شده و در بخش دیگر، رفتارهای حقوق بشری مدنظر قرار گرفته و احتمال مداخله در
...

حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل ...

30 مارس 2015 ... بر این اساس در هر جامعه‌ای عدم تعرض به حقوق قانونی افراد تحت حمایت قرار داشته و
تضمین می‌شود. ... نظام دولت محوری که هدف آن احترام به حاکمیت و اصل عدم مداخله است. ....
این رویکرد از آن جهت در این تحقیق حائز اهمیت است که نتیجه‌ آن در بررسی حق دادخواهی
و جبران خسارت قربانیان ایرانی نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق ...

ترجمه متون مطبوعاتی / مقاله خبری نشریه معتبر آمریکایی همراه با ترجمه فارسی

قالب فروشگاهی مترو html

دانلود مقاله تاریخچه PHP

طرح توجیهی بسته بندی میوه

معرفی پیل سوختی

دانلود مقاله كلسيم

فایل لایه باز آگهی ترحیم و تسلیت (جوان 025)

گزارش کارآموزی گزارش كارآموزي شركت داروسازي ثامن

دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني

تحقیق درمورد آرتريت 6ص