دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی) - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی)

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 77 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :


پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی)


مایع درمانی(سرم درمانی)


دانلود پاورپوینت در مورد مایع درمانی(سرم درمانی)


مایع


درمانی(سرم


درمانی)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

درمان شريك جنسی لازم است. ارزيابی فاكتور خطر. مجرد بودن; داشتن بيش از يك شريك
جنسی; داشتن شريك جنسی جديد در سه ماه اخير; داشتن STI در شريك جنسی يا سابقه آن;
عدم استفاده از كاندوم - اعتياد - داشتن بيماری روانی. وجود ترشح واژينال غير طبيعی
يا قرمزی ولو. اگر ترشح واژينال يا قرمزی وجود ندارد، در مورد ساير بيماريهای تناسلی ...

اختلالات سدیم

سدیم فراوان ترین الکترولیت مایع خارج سلولی است وغلضت •. آن از. 135. -. 145 ...
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎر در ﺣﯾن درﻣﺎن. : -. میزان جذب ودفع مایعات و وزن روزانه کنترل گردد. -. اتالف
غیر طبیعی سدیم و یا تجمع غیر عادی آب مورد توجه قرار گیرد. بی اشتهایی. –. تهوع. –
. استفراغ. – ... به طور کلی شدید ترین عالیم عصبی با سقوط ناگهانی سدیم سرم به
علت.

پاورپوینت مایع درمانی (سرم درمانی) |31614| ادیکوشاپ

مایع; دانلود پاورپوینت در مورد مایع درمانی (سرم درمانی); مایع درمانی (سرم درمانی);
پاورپوینت در مورد مایع درمانی (سرم درمانی); درمانی); درمانی (سرم. دسته بندی:
پاورپوینت. نوع فایل: ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد اسلاید: 77 اسلاید.
قسمتی از متن. ppt: مایع درمانی (سرم درمانی). 1. نقش آب در ساختار بدن موجودات. تا 90
% وزن بدن تعداد ...

ﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑ ﺗﻬﻮﯾﻪ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮزاد - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ. دﮐﺘﺮ. ﻫﺎد. ي. ﺳﻤﺎﻋ. ﯽ. ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان. ، ﻋﻀﻮ ﻫ. ﯿ. ﺌﺖ ﻋﻠﻤ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ. اﯽ. ﯾ. ﺮان.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرزاده. ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ و رﺋﯿﺲ اداره ﻧﻮزادان. دﮐﺘﺮ. ﭘﺮ.
ﯾﺴﺎ. ﻣﺤﻘﻘﯽ. ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ. ﻧﻮزادان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان. دﮐﺘﺮ. ﯿﻣ. ﺘﺮا. رادﻓﺮ.
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. دﮐﺘﺮ. ﯿﻣ. ﻨﻮ. ﻓﻼح.

قلب | همه چیز در مورد سکته های قلبی (حمله قلبی یا انفارکتوس میوکارد)

با توجه به اهمیت درد سینه در مراجعه به اورژانس، در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی
نحوه تشخیص و درمان سندرم حاد کرونری، نگرش جدید در مورد پدیده‌های آترواسکلروز در
.... آئورت ( پرگی ناگهانی رگ اصلی بدن)، پنوموتراکس خودبخودی (پاره شدن الوئول
ریه و تجمع هوا در بیرون ریه) و پریکاردیت یا تامپوناد( تجمع مایع اطراف قلب و غرق
شدن

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ PCNL ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﻲ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻟﺒﺎﻓﻲ ﻧﮋاد. ﻗﻄﺐ اروﻟﻮژي ﻛﺸﻮر. ﺑﺨﺶ اوروﻟﻮژي. ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ. PCNL.
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎران. و. ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﻲ. دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺰﻳﺎر ﺧﺰاﻋﻠﻲ. (. ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ اﻧﺪوﻳﻮروﻟﻮژي. ) دﻛﺘﺮ اردﻻن اوژﻧﺪ ....
ﻣﺪت ﺳﺮم درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺻﺒﺢ ﻓﺮداي ﻋﻤﻞ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻳﻌﺎت داده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻤﻞ رژﻳﻢ
ﻋﺎدي ﺷﺮوع. ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﻟﻴﻮان آب ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ راه
ﺑﺮوﻧﺪ و ﺳﺮﻓﻪ ...

مشاهده مقاله | مروری بر روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

این دسته شامل دو گروه کلی کروماتوگرافی مایع (فاز متحرک، مایع می‌باشد) و
کروماتوگرافی گازی (با فاز متحرک گاز) است. 2- مفاهیم کلیدی در کروماتوگرافی.
درتمامی روش‌های کروماتوگرافی، جداسازی بر پایه تفاوت مقداری آنالیت (ماده مورد
جداسازی) در دو فاز ساکن (Stationary Phase) و متحرک (Mobile Phase) انجام می‌شود.
این تفاوت مقدار، ...

استفراغ در کودکان ونوزادان

اختلالات متابولیک و اندوکرین. - آپاندیسیت مزمن. بیماری های التهابی روده. تشخیص:
بر مبنای شرح حال دقیق، معاینه ی فیزیکی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، M.R.I مغز و
سونوگرافی. درمان: هیدریشن و ondansetron و پیشگیری در مورد میگرن و درمان بیماری
زمینه ای. In born errors of Metablism. Medications (erythromycin, chemotherapy).

دستورالعمل نمونه گیری

حالت مطلوب ان است که قند سرم 2 ساعت قبل از انجام ازمایش بر روی CSF اندازه گیری
شود. ... کورتیزول serum,urine : منع مصرف اسپیرنولاکتون و نداشتن استرس;
فریتین سرم: هنگامیکه بیمار تحت درمان با آهن است تعیین فریتین سرم قابل اعتماد
نخواهد ... در زمان نمونه گیری بیمار نباید غذا،مایعات،آدامس یا دماسنج در دهان خود داشته
باشد.

: مایع درمانی در سوختگی - دانشنامه رشد

سرمهای مورد نیاز در مایع درمانی. برای مایع درمانی در سوختگیها از محلول رینگر
لاکتات و در صورت موجود نبودن ، از سرم فیزیولوژی (نرمال سالین یا سرم نمکی 9/0
درصد) استفاده می‌شود. همچنین سالین هیپرتونیک در 8 ساعت اول بیشتر بکار می‌رود.

: مایع درمانی در سوختگی - دانشنامه رشد

سرمهای مورد نیاز در مایع درمانی. برای مایع درمانی در سوختگیها از محلول رینگر
لاکتات و در صورت موجود نبودن ، از سرم فیزیولوژی (نرمال سالین یا سرم نمکی 9/0
درصد) استفاده می‌شود. همچنین سالین هیپرتونیک در 8 ساعت اول بیشتر بکار می‌رود.

اﺧﺘﻼﻟﺖ آب و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ و اﺳﻴﺪ و ﺑﺎز 1- ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭘ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻣﺎﻳﻌﺎت. و. اﻟﻜﺘ. ﺮوﻟﻴﺖ. ﻫﺎ. را. ﺷﺮح. دﻫﻨﺪ .8. اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻌﺎت را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ . .9. اﺧﺘﻼﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺪن را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ اﺗﻴﻮﻟﻮژي ، ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت. ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻻت
ﺗﻌﺎدﻟﻲ ... .3. ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، رﻳﻪ ﻫﺎ و ﻏﺪد. اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ آب و. ﻜاﻟ. ﺮﺘ. وﻟﻴﺖ ﺑﺪن ﺷﺮح دﻫﺪ . .4.
اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻌﺎت را. ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ . ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ. ﭘﺮﺳﺶ و. ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ. وﻳﺪﺋﻮﭘﺮوژﻛﺘﻮر. ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ.
ﻟﭗ ﺗﺎپ.

ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺧﻼﺻﻪ

و ﻣﻴﺰان آن. در ﻣﺎﻳﻊ آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ. (. 31،30،11 .) وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻢ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ در. ﺳﺮم ﻣﺎدر. 120. ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ. ﺑﻮد
... 46. ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺧﻮن ﻣﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . )44(. در. ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدران. ﻗﺒﻞ از
اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ ﻛﻠﻴﻨﺪاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ و. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ دارو در ﺧﻮن ﺟﻨﻴﻦ. % 25. و در. ﻣﺎﻳﻊ آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﻚ.

محلول های قندی هیپرتونیک

سرم درمانی وکاربرد آن. تهیه کننده : الهه کارگرفرد. کارشناس اتاق عمل. بیمارستان
مطهری. بهار93. آب و الکترولیت های مورد احتیاج روزانه بدن به وسیله نوشیدن آب وخوردن
غذا،از طریق دستگاه گوارش سالم جذب و تأمین می ... اگر عملکرد کلیه در یک شخص
طبیعی باشد می توان 2 تا 3 لیتر از این مایع را در روز دریافت کند و هر قدر بخواهد آب
بنوشد.

مارگزیدگی در ایران: تشخیص، پیشگیری، درمان

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗـﺮار. دﻫﻴﻢ . اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻠﻪ از آن در ﻛـﺸﺎورزي و اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎي. ﻓﺮاوان داروﻳﻲ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺿﺮرآن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد . اﻣـﺮوزه. درﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﻣﺜـﻞ ﭼـﻴﻦ، ﺑﺮﻣـﻪ، ژاﭘـﻦ ....
رﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ. -1. ﻣﺎﻳﻊ درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺮاﻧﺲ ﻓﻴﻮژن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮن . -2. اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺗﺮاﭘﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮم
ﺗﺮاﭘﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺑـﻪ. ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا. ز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ وﻧـﻮم . ﺳـﺮم. ﺿﺪﻣﺎر در. % 3.

پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع درمانی (سرم درمانی) | جاست

20 نوامبر 2017 ... پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع درمانی (سرم درمانی). فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 100 اسلاید. نقش آب در ساختار بدن موجودات. -
تا 90 % وزن بدن تعداد زیادی از موجودات زنده را آب تشکیل می دهد. -تا 60 % وزن بدن
انسان را آب تشکیل می دهد. -تا 70 % وزن ماهیچه های انسان را آب تشکیل می ...

آنچه بايد در مورد چست تيوب بدانيم | مقالات پزشکی | کمیته علمی

9 ژانويه 2014 ... اهداف اوليه شامل برداشتن خون و مايع از اين فضاها جهت جلوگيري از ايجاد تامپوناد قلبي
( در کوتاه مدت ) يا پريکارديت فشــارنده ( در طولاني مدت ) و جلــوگيري از ... برای
بیمار توضیح دهید که دارو درمانی ازقبل به کاهش درد در او کمک خواهد کرد (مورفین ،
کتورولاک) - باید پیک راحتی ازدرد همزمان با خروج چست تیوب باشد .

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

درمان شريك جنسی لازم است. ارزيابی فاكتور خطر. مجرد بودن; داشتن بيش از يك شريك
جنسی; داشتن شريك جنسی جديد در سه ماه اخير; داشتن STI در شريك جنسی يا سابقه آن;
عدم استفاده از كاندوم - اعتياد - داشتن بيماری روانی. وجود ترشح واژينال غير طبيعی
يا قرمزی ولو. اگر ترشح واژينال يا قرمزی وجود ندارد، در مورد ساير بيماريهای تناسلی ...

آشنایی با انواع سرم - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

23 مه 2012 ... در بیماران گاسترو آنتریت، شوک هیپوولمیک و جلوگیری از هیپوکالمی، جایگزین
مایعات از دست رفته در حین عمل جراحی (در صورت نبودن رینگر لاکتات) و در تغذیه ...
تامین آب و الکترولیت های مورد نیاز. - گاستروآنتریت و مسمومیت ها . · موارد منع مصرف
: بیماران تحت درمان با کورتون و دیابتی ممنوع است . Ø سرم 3/1 و 3/2:.

فروشگاه علم فایل پاورپوینت مایع درمانی یا سرم درمانی

دراین پاورپوینت به بررسی مایع درمانی یا سرم درمانی می پردازد. ... لازم به ذکر است
بعضی خریداران بعد از خرید موفقت نمی توانند فایل خرداری شده را دانلود کنند در
صورت عدم دانلود از لینک مورد نظر فایل خریداری شده به ایمیل وارد شده ارسال می شود.
چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا
با شماره ...

مجموعه پاورپوینت های(power point ) آموزشی مربوط به دروس پرستاری ...

22 ژانويه 2012 ... پاورپوینت اعتیاد. http://zibasazweb.persiangig.com/weblog/ax/9. پاورپوینت
مایع درمانی(سرم درمانی). http://zibasazweb.persiangig.com/weblog/ax/9. پاورپوینت
گلین باره. http://zibasazweb.persiangig.com/weblog/ax/9. بهداشت جامعه(1:سطوح
پیشگیری 2:تب تیفوئید).

اﺧﺘﻼﻟﺖ آب و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ و اﺳﻴﺪ و ﺑﺎز 1- ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭘ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻣﺎﻳﻌﺎت. و. اﻟﻜﺘ. ﺮوﻟﻴﺖ. ﻫﺎ. را. ﺷﺮح. دﻫﻨﺪ .8. اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻌﺎت را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ . .9. اﺧﺘﻼﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺪن را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ اﺗﻴﻮﻟﻮژي ، ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت. ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻻت
ﺗﻌﺎدﻟﻲ ... .3. ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، رﻳﻪ ﻫﺎ و ﻏﺪد. اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ آب و. ﻜاﻟ. ﺮﺘ. وﻟﻴﺖ ﺑﺪن ﺷﺮح دﻫﺪ . .4.
اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻌﺎت را. ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ . ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ. ﭘﺮﺳﺶ و. ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ. وﻳﺪﺋﻮﭘﺮوژﻛﺘﻮر. ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ.
ﻟﭗ ﺗﺎپ.

آنچه بايد در مورد چست تيوب بدانيم | مقالات پزشکی | کمیته علمی

9 ژانويه 2014 ... اهداف اوليه شامل برداشتن خون و مايع از اين فضاها جهت جلوگيري از ايجاد تامپوناد قلبي
( در کوتاه مدت ) يا پريکارديت فشــارنده ( در طولاني مدت ) و جلــوگيري از ... برای
بیمار توضیح دهید که دارو درمانی ازقبل به کاهش درد در او کمک خواهد کرد (مورفین ،
کتورولاک) - باید پیک راحتی ازدرد همزمان با خروج چست تیوب باشد .

مارگزیدگی در ایران: تشخیص، پیشگیری، درمان

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗـﺮار. دﻫﻴﻢ . اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻠﻪ از آن در ﻛـﺸﺎورزي و اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎي. ﻓﺮاوان داروﻳﻲ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺿﺮرآن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد . اﻣـﺮوزه. درﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﻣﺜـﻞ ﭼـﻴﻦ، ﺑﺮﻣـﻪ، ژاﭘـﻦ ....
رﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ. -1. ﻣﺎﻳﻊ درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺮاﻧﺲ ﻓﻴﻮژن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮن . -2. اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺗﺮاﭘﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮم
ﺗﺮاﭘﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺑـﻪ. ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا. ز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ وﻧـﻮم . ﺳـﺮم. ﺿﺪﻣﺎر در. % 3.

خطاهاي دارويي و محاسبه دوز داروها

به کوشش. : پروين تتر پور. -. سوپروايزر آموزشي بیمارستان حضرت علي اصغر)ع(.
با همکاري. : سپیده امیني فر. –. کارشناس آموزش مديريت پرستاري. –. معاونت درمان ......
ميلي ليتر در. مورديك سرم يك. ليتري(. قبل از اضافه نمودن دارو به سرم. ضروريست
مطابق با حجم داروي مورد نظرتوسط يك سرنگ و سر سوزن استريل مايع از سرم تخليه
شود.

پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع درمانی (سرم درمانی) | مُز

19 نوامبر 2017 ... پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع درمانی (سرم درمانی). فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 100 اسلاید. نقش آب در ساختار بدن موجودات. -
تا 90 % وزن بدن تعداد زیادی از موجودات زنده را آب تشکیل می دهد. -تا 60 % وزن بدن
انسان را آب تشکیل می دهد. -تا 70 % وزن ماهیچه های انسان را آب تشکیل می ...

ﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑ ﺗﻬﻮﯾﻪ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮزاد - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ. دﮐﺘﺮ. ﻫﺎد. ي. ﺳﻤﺎﻋ. ﯽ. ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان. ، ﻋﻀﻮ ﻫ. ﯿ. ﺌﺖ ﻋﻠﻤ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ. اﯽ. ﯾ. ﺮان.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرزاده. ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ و رﺋﯿﺲ اداره ﻧﻮزادان. دﮐﺘﺮ. ﭘﺮ.
ﯾﺴﺎ. ﻣﺤﻘﻘﯽ. ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ. ﻧﻮزادان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان. دﮐﺘﺮ. ﯿﻣ. ﺘﺮا. رادﻓﺮ.
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. دﮐﺘﺮ. ﯿﻣ. ﻨﻮ. ﻓﻼح.

اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

درمورد نفت اختلاف عقيده وجود دارد، بعضي ها توصيه ميكنند كه مسموميت با نفت را
بايد سوند معده گذاشت و شستشو داد ولي بعضي ها ،هم مخالفند، آنهاادعا مي كنند، چون
عبور سوند معده ... در صورتيكه بيمار بيهوش باشد از سرم درماني تزريقي استفاده
ميشود. ... ولي دراين روش با انفوزيون مايعات وريدي بيمار تا 5-4 سي سي/كيلو/ساعت
ادرار ميكند.

سرم - Iranian Family Physicians

2 . محلول های هیپرتونیک : این محلول ها دارای غلظت اسمزی بیش از غلظت اسمزی خون که
باعث انتقال آب از داخل به خارج سلول می شوند و. به حجم مایعات. خارج سلولی افزوده می
شود و منجر به. کاهش. ADH. و خروج ادرار از دستگاه ادراری صورت گیرد . مثل : مانیتول.
11. % و. 21. %. 3 . محلول های هیپوتونیک : خواص درمانی آنها کمتر از محلول های ...

بسمه تعالی - دانشکده پرستاری و مامایی

اﺧﺘﻼل ﺣﺠﻢ ﻣﺎﯾﻌﺎت در. ﺑﺪن. (. اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ. ) .1. ﻫﺎﯾﭙﻮوﻟﻤﯽ و دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن را از ﻫﻢ ﺗﻤﯿﺰ دﻫﻨﺪ . .2.
ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آز. ﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﮐﻪ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ . 3
. ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﭙﺮوﻟﻤﯽ و ﻫﺎﯾﭙﻮﻟﻤﯽ را از ﻫﻢ اﻓﺘﺮاق دﻫﻨﺪ . .4. درﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎﯾﭙﺮوﻟﻤﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ
. .5. در ﻣﻮارد ﻫﺎﯾﭙﻮوﻟﻤﯽ، ﻫﺎﯾﭙﺮ. وﻟﻤﯽ،. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮم را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ ، اورﻫﺪ.

آزمايشگاه مرجع سلامت اسفند ماه 1392 ايدز یا سندرم نقص ایمنی ...

به طور كلي ميتوان كاربرد هاي پزشكي فلوسايتومتري را در 4 مورد خلاصه كرد: 1-
تشخيص و طبقه بندي سرطان هاي خون. 2-تشخيص فاكتورهاي بيولوژيكي و حضور
برخي ملكول هاي اختصاصي كه در تعيين پيش اگهي بيماري نقش دارند. 3-شناسايي
آنتي ژن هايي كه به عنوان هدف هاي درماني استفاده ميشود. 4-شناسايي سلول هاي باقيمانده
بدخيم در ...

دستورالعمل نمونه گیری

حالت مطلوب ان است که قند سرم 2 ساعت قبل از انجام ازمایش بر روی CSF اندازه گیری
شود. ... کورتیزول serum,urine : منع مصرف اسپیرنولاکتون و نداشتن استرس;
فریتین سرم: هنگامیکه بیمار تحت درمان با آهن است تعیین فریتین سرم قابل اعتماد
نخواهد ... در زمان نمونه گیری بیمار نباید غذا،مایعات،آدامس یا دماسنج در دهان خود داشته
باشد.

دانلود جزوه مایع درمانی :: وبلاگ تخصصی بیهوشی

2 دسامبر 2013 ... دریافت حجم: 4.79 مگابایت توضیحات: پاور پوینت مایع درمانی دریافت حجم: 1002
کیلوبایت توضیحات: مایع درمانی(word) ... نظرات (۱) · ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۸:۲۸. سعید. سلام
من یک دانشجو بیهوشی ام.در باب مایع درمانی دست به یک مطالعه ی گسترده زدم.اگ مطالب
بیشتری در این مورد دارین خوش حال میشم .بهم ایمیا کنید.

تغذیه وریدی در نوزادان

تغذیه وریدی نقش مهمی در درمان نوزادان بیمار دارد و میتواند عوارض متابولیک را کاهش
داده و وقفهی رشد طبیعی نوزادان را تا زمانی که تغذیه دهانی را تحمل کنند، به حداقل
برساند. ... مایع مورد نیاز. 100 – 150 ML/KG/DAY که با توجه به سنحاملگی، سن تولد
و شرایط محیطی تجویز می شود. نوزادان با یک محتوای آب زیاد به دنیا میآیند و حدود 10
% وزن ...

سوختگی

درمان. سوختگی شدید سطحی 10 الی 20 روزه ترمیم می شود; 1 ساعت قبل از پانسمان
استامینوفون کدئین; زخم های عمقی یا زخمی که طی 21 روز التیام نیافت باید گرافت
کرد. جبران مایعات. فرمول پارکلند. مایعات مورد نیاز = (4)(BSA)(W). (نیم در 8 ساعت
اول و در 16 ساعت نیم بعدی و 24 ساعت بعد نیم بعدی). کنترلout put حداقل 1cc/kg/hr
...

پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع درمانی (سرم درمانی) | IE file

20 نوامبر 2017 ... پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع درمانی (سرم درمانی). فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 100 اسلاید. نقش آب در ساختار بدن موجودات. -
تا 90 % وزن بدن تعداد زیادی از موجودات زنده را آب تشکیل می دهد. -تا 60 % وزن بدن
انسان را آب تشکیل می دهد. -تا 70 % وزن ماهیچه های انسان را آب تشکیل می ...

منابع مفيد و دسترس براي افزايش اطلاعات تغذيه اي - معاونت درمان

تغذيه در ICU. تهيه و تنظيم: ميترا سرمدي. كارشناس تغذيه و رژيم درماني. مسئول تغذيه
مركز آموزشي و درماني امام رضا(ع) تبريز .... مايعات: ml/Kg 3. شروع با AA. در ابتدا g/
Kg 3- 5/1. هردو روز يك بار g/Kg 1- 5/0 افزوده مي‌شود. هدف: g/Kg 4- 5/2. GIR: Glucose
infusion rate. دكستروز بر حسب وزن نوزاد تزريق مي‌شود. وزنg 1000 > mg/kg/min‌ 6-4
.

جامع ترین کتاب سرم تراپی در اسب | دایرکتوری فایل ای بی

کاربر عزیز، شما می توانید فایل مورد نظر خود جامع ترین کتاب سرم تراپی در اسب را
از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور روی دکمه ... سرم تراپی در اسب,سرم در
اسب,مایع درمانی در اسب. پیشنهاد بعدی : تحقیق پاورپوینت تغذیه درنوجوانان،
بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپیشگیری ازبیماریها. بهترین و ناب ترین فایل های
موجود ...

متن کامل (PDF) - بیهوشی و درد - دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 ا کتبر 2014 ... جابه جایـی بـه فضـای سـرم(، شـرایط خـاص مثـل بیماری هـای. قلبـی و تاثیـر داروهای
بیهوشـی بر عملکـرد فیزیولوژیک طبیعی. می توانـد مایـع درمانـی را مشـکل سـاز
کننـد کـه حیـن تصمیم. بـرای نحـوه مایـع درمانی بیمـاران بایـد تمامی ایـن فاکتورها مد .
)7(نظر قـرار گیـرد. بیشـترین بحـث در ایـن ارتبـاط در مـورد نقـش محلول ...

انواع سرم ها، کاربرد و مراقبتهای پرستاری - پرستاری دانشگاه آزاد آباده ...

31 ژانويه 2016 ... این نکته باید در بیمارانی که در معرض خطر افزایش فشار داخل جمجمه هستند مورد توجه
قرار گیرد. نکات قابل توجه در سرم D/W5% عبارتست از : محلول D/W5% محلول
مناسبی برای احیا، و تامین مایع نیست; به منظور ایجاد دیورز خفیف در درمان مسمومیت ها
و دفع توکسمی بکار می رود. استفاده از گلوکز به همراه انسولین و ...

پاورپوینت اسهال حاد | مرجع قالب پاورپوینت | پاورپوینت آماده | تم ...

تعریف اهمیت اسهال ارتباط اسهال با سوء تغذیه انواع اسهال علت اسهال فیزیولوژی روده ها
پاتوژنز اسهال کم آبی تقسیم بندی درمان اسهال مایع درمانی اولیه مایع درمانی ثانویه
تغذیه در حین اسهال و متعاقب آن داروها در اسهال. قسمتی از متن پاورپوینت. بار بیماری
در کشورهای توسعه یافته بسیار اندک است. میزان حمله Attack rate: 3-1 مورد بیماری در
هر ...

منابع مفيد و دسترس براي افزايش اطلاعات تغذيه اي - معاونت درمان

تغذيه در ICU. تهيه و تنظيم: ميترا سرمدي. كارشناس تغذيه و رژيم درماني. مسئول تغذيه
مركز آموزشي و درماني امام رضا(ع) تبريز .... مايعات: ml/Kg 3. شروع با AA. در ابتدا g/
Kg 3- 5/1. هردو روز يك بار g/Kg 1- 5/0 افزوده مي‌شود. هدف: g/Kg 4- 5/2. GIR: Glucose
infusion rate. دكستروز بر حسب وزن نوزاد تزريق مي‌شود. وزنg 1000 > mg/kg/min‌ 6-4
.

مارگزیدگی در ایران: تشخیص، پیشگیری، درمان

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗـﺮار. دﻫﻴﻢ . اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻠﻪ از آن در ﻛـﺸﺎورزي و اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎي. ﻓﺮاوان داروﻳﻲ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺿﺮرآن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد . اﻣـﺮوزه. درﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﻣﺜـﻞ ﭼـﻴﻦ، ﺑﺮﻣـﻪ، ژاﭘـﻦ ....
رﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ. -1. ﻣﺎﻳﻊ درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺮاﻧﺲ ﻓﻴﻮژن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮن . -2. اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺗﺮاﭘﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮم
ﺗﺮاﭘﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺑـﻪ. ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا. ز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ وﻧـﻮم . ﺳـﺮم. ﺿﺪﻣﺎر در. % 3.

كتابچه راهنمايي محاسبات دارويي

مختلفی می تواند برای محاسـبه مقدار دارو مورد اسـتفاده. قرار بگیرد. یکی از این روش
ها شامل تناسبهایی برای تنظیم ... پرسـتار ممکن اسـت جهت مایــع درمانی و یـا ... نیازمند
. محاسـبه تعداد قطـرات سـرم در دقیــقه باشـد. معـموالً ... انفوزیون نماییم، باید در هر
دقیقه مقدار 5 میلی لیتر سـرم. را تزریق کنیم. ب( تعداد قطرات در دقیقه مشخص شود.

اﺧﺘﻼﻟﺖ آب و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ و اﺳﻴﺪ و ﺑﺎز 1- ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭘ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻣﺎﻳﻌﺎت. و. اﻟﻜﺘ. ﺮوﻟﻴﺖ. ﻫﺎ. را. ﺷﺮح. دﻫﻨﺪ .8. اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻌﺎت را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ . .9. اﺧﺘﻼﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺪن را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ اﺗﻴﻮﻟﻮژي ، ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت. ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻻت
ﺗﻌﺎدﻟﻲ ... .3. ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، رﻳﻪ ﻫﺎ و ﻏﺪد. اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ آب و. ﻜاﻟ. ﺮﺘ. وﻟﻴﺖ ﺑﺪن ﺷﺮح دﻫﺪ . .4.
اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻌﺎت را. ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ . ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ. ﭘﺮﺳﺶ و. ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ. وﻳﺪﺋﻮﭘﺮوژﻛﺘﻮر. ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ.
ﻟﭗ ﺗﺎپ.

opiumi.ppt

درمان ARDS در مسموميت با مواد مخدر فقط انتوباسيون با لوله تراشه و اتصال بيمار به
دستگاه ونتيلاتور است. وقتي بيمار به دستگاه ونتيلاتور .... درمان. تجويز نالوكسان
safe بوده و عوارضي را براي بيمار در بر ندارد. تنها مورد كنتراانديكاسيون مطلق براي
تجويز نالوكسان Acute MI (انفاركتوس ميوكارد حاد) مي‌باشد. موارد كنترا انديكاسيون ...

بسمه تعالی - دانشکده پرستاری و مامایی

اﺧﺘﻼل ﺣﺠﻢ ﻣﺎﯾﻌﺎت در. ﺑﺪن. (. اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ. ) .1. ﻫﺎﯾﭙﻮوﻟﻤﯽ و دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن را از ﻫﻢ ﺗﻤﯿﺰ دﻫﻨﺪ . .2.
ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آز. ﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﮐﻪ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ . 3
. ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﭙﺮوﻟﻤﯽ و ﻫﺎﯾﭙﻮﻟﻤﯽ را از ﻫﻢ اﻓﺘﺮاق دﻫﻨﺪ . .4. درﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎﯾﭙﺮوﻟﻤﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ
. .5. در ﻣﻮارد ﻫﺎﯾﭙﻮوﻟﻤﯽ، ﻫﺎﯾﭙﺮ. وﻟﻤﯽ،. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮم را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ ، اورﻫﺪ.

هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ در ﺗﺼﻮﻳﺮ

اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ و ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻞ دﻧﻴﺎ ، اراﺋﻪ و ﺁزﻣﻮدﻩ ﺷﺪﻩ. اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ. زﻧﺪ. ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
داوﻃﻠﺒﺎن از ﺑﻴﺶ از. 75. ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد. " هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ در. ﺗﺼﻮﻳﺮ. "
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻩ اﻧﺪ . ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪﻳﺪ را. ﺁزﻣﻮدﻩ و ﭘﺲ ﺧﻮراﻧﺪﯼ از ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن و. "
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ...

آزمايشگاه مرجع سلامت اسفند ماه 1392 ايدز یا سندرم نقص ایمنی ...

به طور كلي ميتوان كاربرد هاي پزشكي فلوسايتومتري را در 4 مورد خلاصه كرد: 1-
تشخيص و طبقه بندي سرطان هاي خون. 2-تشخيص فاكتورهاي بيولوژيكي و حضور
برخي ملكول هاي اختصاصي كه در تعيين پيش اگهي بيماري نقش دارند. 3-شناسايي
آنتي ژن هايي كه به عنوان هدف هاي درماني استفاده ميشود. 4-شناسايي سلول هاي باقيمانده
بدخيم در ...

opiumi.ppt

درمان ARDS در مسموميت با مواد مخدر فقط انتوباسيون با لوله تراشه و اتصال بيمار به
دستگاه ونتيلاتور است. وقتي بيمار به دستگاه ونتيلاتور .... درمان. تجويز نالوكسان
safe بوده و عوارضي را براي بيمار در بر ندارد. تنها مورد كنتراانديكاسيون مطلق براي
تجويز نالوكسان Acute MI (انفاركتوس ميوكارد حاد) مي‌باشد. موارد كنترا انديكاسيون ...

هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ در ﺗﺼﻮﻳﺮ

اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ و ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻞ دﻧﻴﺎ ، اراﺋﻪ و ﺁزﻣﻮدﻩ ﺷﺪﻩ. اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ. زﻧﺪ. ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
داوﻃﻠﺒﺎن از ﺑﻴﺶ از. 75. ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد. " هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ در. ﺗﺼﻮﻳﺮ. "
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻩ اﻧﺪ . ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪﻳﺪ را. ﺁزﻣﻮدﻩ و ﭘﺲ ﺧﻮراﻧﺪﯼ از ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن و. "
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ...

اهمیت محاسبات دارویی

داروهای روزانه را هر روز در ساعت معین تجویز نمایید. - تجویز دارو رأس زمان مقرر به ویژه
در آنتی بیوتیک ها حائز اهمیت خاص است تا سطح درمانی دارو در خون ثابت نگه داشته
شود. - زمان تجویز دارو را طوری انتخاب کنید که حتی المقدور با خواب بیمار تداخل
نداشته باشد یا مانع خواب بیمار نشود، این نکته از جمله در مورد دیورتیک ها حائز اهمیت
است.

آشنایی با انواع سرم - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

23 مه 2012 ... در بیماران گاسترو آنتریت، شوک هیپوولمیک و جلوگیری از هیپوکالمی، جایگزین
مایعات از دست رفته در حین عمل جراحی (در صورت نبودن رینگر لاکتات) و در تغذیه ...
تامین آب و الکترولیت های مورد نیاز. - گاستروآنتریت و مسمومیت ها . · موارد منع مصرف
: بیماران تحت درمان با کورتون و دیابتی ممنوع است . Ø سرم 3/1 و 3/2:.

جامع ترین کتاب سرم تراپی در اسب | دایرکتوری فایل ای بی

کاربر عزیز، شما می توانید فایل مورد نظر خود جامع ترین کتاب سرم تراپی در اسب را
از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور روی دکمه ... سرم تراپی در اسب,سرم در
اسب,مایع درمانی در اسب. پیشنهاد بعدی : تحقیق پاورپوینت تغذیه درنوجوانان،
بزرگسالان وسالمندان و نقش آن درپیشگیری ازبیماریها. بهترین و ناب ترین فایل های
موجود ...

Critical Care Nursing - ادم حاد ریه

وقتی که فشار مویرگی ریوی (فشار هیدروستاتیک) از فشار داخل عروقی بیشتر شود
مایع سرم (ترانسودا) از عروق به داخل فضای بین بافتی و سپس به آلوئول ها، .... عواقب
مورد انتظار: در بیشتر موارد علائم با درمان قابل کنترل است. درمان ادم ریه معمولا با
بهبود قابل توجه و مؤثر همراه است. با این حال بیماری قلبی زمینه ای ایجاد کننده ادم ریه
...

مایع درمانی - SlideShare

20 مارس 2012 ... مایع درمانی)سرم درمانی 1 BMSU - NF [email protected]

جامع ترین کتاب سرم تراپی در اسب | دایرکتوری فایل و پروژه یوک

دوست عزیز، شما می توانید فایل جامع ترین کتاب سرم تراپی در اسب را از طریق
لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور روی دکمه دریافت فایل ... پیشنهاد بعدی :
پاورپوینت در مورد کلیات فارماکولوژی. دایرکتوری فایل و پروژه یوک با جمع آوری
بانک ... سرم تراپی در اسب,سرم در اسب,مایع درمانی در اسب. پیشنهاد بعدی :
پاورپوینت آموزشهای ...

ﺎن و روش ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺻﻮل درﻣ

ﺎن و روش ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. درﻣﺎن. (. Treatment. : ). داﻣﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ،. یﺎ
دﭼ. ﺎر ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ یﺎ در. ﻣﺎن ﺁن از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ یﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎن. ،. اﺷﮑﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و. ﺻ. ﺮﻓﻪ اﻗﺘ. ﺼﺎدﯼ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺱﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ، ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔ. ﻴﺮد . درﻣﺎن در ﺡﻘﻴﻘﺖ ادارﻩ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از. ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﺒ. ﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ و اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﻄﻮح درﻣﺎن. : -١. درﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻳﺎ اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ.

مایع درمانی(سرم درمانی)

محلول های مایع درمانی،. BMSU - NF [email protected] محلول های مایع درمانی: 1-
ایزوتونیک: اسمولاریته( با تونیسیته) یکسان با سرم وسایر مایعات بدن ، یکی از
موارد مصرف محلول های ا یزوتونیک جبران کاهش فشار خون در اثر کاهش حجم است رینگر
لاکتات ونرمال سالین( در داخل عروق باقی می ماند). 2- هیپرتونیک: اسمولاریته بالاتر
از ...

پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع درمانی (سرم درمانی) | فایل

10 نوامبر 2017 ... پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع درمانی (سرم درمانی). فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 100 اسلاید. نقش آب در ساختار بدن موجودات. -
تا 90 % وزن بدن تعداد زیادی از موجودات زنده را آب تشکیل می دهد. -تا 60 % وزن بدن
انسان را آب تشکیل می دهد. -تا 70 % وزن ماهیچه های انسان را آب تشکیل می ...

پاره شدن زودرس غشاهاي جنيني PROM PROM

يكي از شايع ترين مشكلات مامايي; حدود 10-5%بارداريهاي ترم وتا30%زايمان هاي پره
ترم را درگير ميكند; انتخاب نوع درمان براساس سن بارداري و شاخصه هاي آماري جمعيت
هدف صورت ميگيرد. تعريف: PROMمعمولا ... نشت مايع امنيوتيك“مشاهده ي مستقيم
مايع در حال نشت از سوراخ سرويكس تاييد كننده ي پارگي غشاها ميباشد. روش كاغذ
نيترازين ...

اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

درمورد نفت اختلاف عقيده وجود دارد، بعضي ها توصيه ميكنند كه مسموميت با نفت را
بايد سوند معده گذاشت و شستشو داد ولي بعضي ها ،هم مخالفند، آنهاادعا مي كنند، چون
عبور سوند معده ... در صورتيكه بيمار بيهوش باشد از سرم درماني تزريقي استفاده
ميشود. ... ولي دراين روش با انفوزيون مايعات وريدي بيمار تا 5-4 سي سي/كيلو/ساعت
ادرار ميكند.

دانلود جزوه مایع درمانی :: وبلاگ تخصصی بیهوشی

2 دسامبر 2013 ... دریافت حجم: 4.79 مگابایت توضیحات: پاور پوینت مایع درمانی دریافت حجم: 1002
کیلوبایت توضیحات: مایع درمانی(word) ... نظرات (۱) · ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۸:۲۸. سعید. سلام
من یک دانشجو بیهوشی ام.در باب مایع درمانی دست به یک مطالعه ی گسترده زدم.اگ مطالب
بیشتری در این مورد دارین خوش حال میشم .بهم ایمیا کنید.

دانلود تحقیق با موضوع نقش عدالت در اسلام

بسته آموزشی ام آر آی (با زبان فارسی و سطح مقدماتی)

دانلود پروژه طراحی بازی مین یاب MineSweeping با سی شارپ

دانلود تحقیق با موضوع نقش عدالت در اسلام

خرید آخرین ورژن کامپوننت ساخت سیستم پروفایل Easy Profile Pro 2.2.3 برای جوملا 3

تحقیق در مورد تفسیر سوره ملك

پاورپوینت انگلیسی الکترو انسفالوگرافی EEG

پاورپوینت پرورش شتر و تولیدات آن

تحقیق در مورد انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى

دانلود فایل فلش فارسی تبلت چینی ET-Q8-V2.0-A23(رام نایاب ET-Q8-V2.0-A23)